Back

Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite - CEE-ONU

Regulamentul nr. 104 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEEONU) – Dispoziţii uniforme privind omologarea marcajelor retroreflectorizante pentru vehiculele din categoriile M, N şi O Număr celex: 42014X0314(02)

În vigoare de la 14.03.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

Numai textele originale CEE–ONU au efect juridic în temeiul dreptului public internaţional. Situaţia şi data intrării în vigoare a prezentului regulament ar trebui verificate în ultima versiune a documentului de situaţie al CEE-ONU TRANS/WP.29/343, disponibil la următoarea adresă: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html.

Include întreg textul valabil până la:

Suplimentul 7 la versiunea iniţială a regulamentului - Data intrării în vigoare: 26 iulie 2012

1. DOMENIUL DE APLICARE

Prezentul regulament se aplică marcajelor retroreflectorizante pentru vehiculele din categoriile M2, M3, N, O2, O3 şi O4 (1).

(1) În conformitate cu definiţia don anexa 7 la Rezoluţia consolidată privind construcţia vehiculelor (R.E.3), (documentul TRANS/WP.29/78/Rev. 1/Amend.2, astfel cum a fost modificată prin amendamentul 4).

2. DEFINIŢII

2.1. În scopul prezentelor dispoziţii, se aplică următoarele definiţii:

2.1.1. "Unitatea de eşantionare" înseamnă o parte sau totalul materialelor retroreflectorizante destinate a fi utilizate pentru realizarea marcajelor definite la punctul 2.1.2.

2.1.2. "Marcaje, simboluri grafice distinctive" înseamnă marcaje colorate, al căror coeficient de retroreflexie este conform cu definiţia de la punctele 7.2.1. şi 7.2.2. de mai jos.

2.1.3. Prezentului regulament i se aplică definiţiile din Regulamentul nr. 48 şi din seria de amendamente ale acestuia intrate în vigoare la data formulării cererii pentru omologarea de tip.

2.2. "Retroreflexie" este fenomenul de reflexie caracterizat prin întoarcerea fluxului luminos în direcţii apropiate de direcţia din care provine, această proprietate menţinându-se chiar şi în cazul unor variaţii importante ale direcţiei fluxului luminos.

2.2.1. "Material de marcare retroreflectorizant" înseamnă o suprafaţă sau un dispozitiv pornind de la care, atunci când este iluminat direcţional, o parte relativ mare din radiaţia incidentă este retroreflectată.

2.3. Definiţii geometrice (a se vedea anexa 1, figura 1)

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...