Back

Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite - CEE-ONU

Regulamentul nr. 72/2001 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE-ONU) – Dispoziţii uniforme privind omologarea farurilor de motocicletă care emit o lumină de întâlnire asimetrică şi o lumină de drum şi sunt echipate cu lămpi cu halogen (lămpi HS1) Număr celex: 42014X0314(01)

În vigoare de la 14.03.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

Numai textele originale CEE-ONU au efect juridic în temeiul dreptului public internaţional. Situaţia şi data intrării în vigoare ale prezentului regulament trebuie verificate în ultima versiune a documentului de situaţie al CEE-ONU TRANS/WP.29/343, disponibil la următoarea adresă: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html.

Include întreg textul valabil până la:

Seria 01 de amendamente - Data intrării în vigoare: 12 septembrie 2001

1. DOMENIUL DE APLICARE

Prezentul regulament se aplică omologării farurilor echipate cu lămpi cu incandescenţă cu halogen (lămpi HS1) şi care încorporează dispersoare din sticlă sau din material plastic (*) care sunt furnizate pentru echiparea motocicletelor şi vehiculelor asimilate ca motociclete.

(*) În prezentul regulament nu există nicio interdicţie care să împiedice o parte la acord care aplică prezentul regulament să interzică combinarea unui far care are în componenţă un dispersor din material plastic, omologat în temeiul prezentului regulament, cu un dispozitiv mecanic (cu lamelă) de curăţare a farului.

2. DEFINIŢII

În sensul prezentului regulament:

2.1. "Dispersor" înseamnă acel element situat în partea cea mai exterioară a farului (a unităţii) care transmite lumina prin suprafaţa iluminantă;

2.2. "Acoperire" înseamnă orice produs sau produse aplicate într-unul sau mai multe straturi pe suprafaţa exterioară a unui dispersor;

2.3. Prin "faruri de tipuri diferite" se înţelege farurile care diferă între ele în următoarele puncte esenţiale:

2.3.1. Marca sau denumirea comercială;

2.3.2. Caracteristicile sistemelor optice;

2.3.3. Adăugarea sau eliminarea unor elemente care pot modifica rezultatele optice prin reflexie, refracţie, absorbţie şi/sau deformare în timpul funcţionării. O modificare a culorii fasciculelor emise de farurile ale căror alte caracteristici nu sunt modificate nu constituie o modificare a tipului de far. Se atribuie acelaşi număr de omologare unor astfel de faruri;

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...