Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 115/2014 privind încheierea Protocolului de modificare a Acordului privind achiziţiile publice Număr celex: 32014D0115

În vigoare de la 07.03.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 207 alineatul (4) primul paragraf, coroborat cu articolul 218 alineatul (6) litera (a) punctul (v),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere aprobarea Parlamentului European,

întrucât:

(1) Negocierile privind revizuirea Acordului privind achiziţiile publice ("AAP 1994") al OMC au fost lansate în ianuarie 1999, în conformitate cu articolul XXIV alineatul (7) literele (b) şi (c) din AAP 1994.

(2) Negocierile au fost purtate de către Comisie în consultare cu comitetul special instituit în temeiul articolului 207 alineatul (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

(3) La 15 decembrie 2011, părţile la AAP 1994 au ajuns la un acord politic, la nivel ministerial, cu privire la rezultatele negocierilor. Respectivul acord politic a fost confirmat prin adoptarea de către Comitetul AAP, la 30 martie 2012, a deciziei privind rezultatele negocierilor. Prin decizia respectivă, care include Protocolul de modificare a Acordului privind achiziţiile publice ("protocolul"), părţile la AAP 1994 au autentificat textul protocolului şi l-au deschis spre acceptare.

(4) Protocolul ar trebui să fie aprobat în numele Uniunii,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Prin prezenta decizie se aprobă, în numele Uniunii Europene, Protocolul de modificare a Acordului privind achiziţiile publice.

Textul protocolului este ataşat la prezenta decizie.

Articolul 2

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...