Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 2317/2003/CE de stabilire a unui program pentru ameliorarea calităţii învăţământului superior şi promovarea înţelegerii interculturale prin cooperare cu ţări terţe (Erasmus Mundus) (2004-2008) Număr celex: 32003D2317

În vigoare de la 31.12.2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene şi, în special, articolul 149 al acestuia,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat,

întrucât:

(1) Comunitatea Europeană trebuie să contribuie la dezvoltarea unei educaţii de calitate, între altele, prin cooperarea cu ţări terţe.

(2) Concluziile Consiliului European de la Lisabona (23 şi 24 martie 2000) au subliniat că, dacă Europa vrea să răspundă provocării mondializării, statele membre trebuie să-şi adapteze sistemele de educaţie şi de formare la nevoile societăţii cunoaşterii.

(3) Consiliul European de la Stockholm (23 şi 24 martie 2001) a indicat că programul de lucru privind monitorizarea obiectivelor referitoare la sistemele de educaţie şi de formare trebuie să fie evaluat în perspectivă mondială. Consiliul European de la Barcelona (15 şi 16 martie 2002) a confirmat că deschiderea asupra lumii este unul dintre cele trei principii fundamentale ale programului de lucru pentru 2010 privind sistemele de învăţământ şi de formare.

(4) Miniştrii europeni ai educaţiei reuniţi la Bologna (19 iunie 1999) au afirmat, în declaraţia comună, că trebuie procedat astfel încât sistemul european de învăţământ superior să-şi exercite atracţia în întreaga lume, la înălţimea extraordinarelor sale tradiţii culturale şi ştiinţifice.

(5) Miniştrii europeni ai învăţământului superior reuniţi la Praga (19 mai 2001) au subliniat din nou, între altele, că este crucial ca învăţământul superior european să devină tot mai atrăgător pentru studenţii din Europa, ca şi din restul lumii.

(6) În comunicarea privind întărirea cooperării cu ţări terţe în materie de învăţământ superior, Comisia a susţinut că învăţământul superior trebuie să dobândească o dimensiune internaţională crescută, pentru a răspunde provocărilor mondializării, a identificat obiectivele generale ale unei strategii de cooperare cu ţări terţe în acest domeniu şi a propus măsuri concrete pentru atingerea acestor obiective.

(7) Rezoluţia Consiliului din 14 februarie 2002 privind promovarea diversităţii lingvistice şi a învăţării limbilor în cadrul realizării obiectivelor anului european al limbilor 2001 insistă asupra necesităţii ca Uniunea Europeană să ia în considerare principiul diversităţii lingvistice în relaţiile cu ţări terţe.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...