Back

Comisia Europeană

Recomandarea nr. 124/2014 referitoare la consolidarea principiului egalităţii de remunerare între bărbaţi şi femei prin transparenţă (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32014H0124

În vigoare de la 08.03.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 292,

întrucât:

(1) Articolul 2 şi articolul 3 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană consacră dreptul la egalitate între femei şi bărbaţi ca fiind una dintre valorile şi sarcinile esenţiale ale Uniunii.

(2) Articolele 8 şi 10 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) prevăd că Uniunea urmăreşte să elimine inegalităţile şi să promoveze egalitatea între bărbaţi şi femei, precum şi să combată discriminarea pe motive de sex în toate activităţile sale.

(3) Articolul 157 alineatul (1) din TFUE obligă fiecare stat membru să asigure aplicarea principiului egalităţii de remunerare între lucrătorii de sex masculin şi cei de sex feminin, pentru aceeaşi muncă sau pentru o muncă de aceeaşi valoare.

(4) Articolul 23 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene prevede că egalitatea între femei şi bărbaţi trebuie asigurată în toate domeniile, inclusiv în ceea ce priveşte încadrarea în muncă, munca şi remunerarea.

(5) Remunerarea egală pentru aceeaşi muncă şi pentru o muncă de aceeaşi valoare este una dintre cele cinci priorităţi stabilite în Carta femeilor, care reafirmă angajamentul Comisiei de a mobiliza în mod energic toate instrumentele, atât legislative, cât şi nelegislative, pentru a reduce diferenţele de remunerare dintre femei şi bărbaţi. Strategia pentru egalitatea între femei şi bărbaţi 2010- 2015 se bazează pe priorităţile din Carta femeilor. Strategia prevede că Comisia va explora posibile căi de îmbunătăţire a transparenţei salariale.

(6) Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European şi a Consiliului prevede că, pentru aceeaşi muncă sau pentru o muncă având aceeaşi valoare, discriminarea directă şi indirectă pe criteriul sexului este eliminată din ansamblul elementelor şi al condiţiilor de remunerare. În special, atunci când se utilizează un sistem de clasificare a funcţiilor pentru stabilirea remuneraţiilor, acest sistem ar trebui să se întemeieze pe aceleaşi criterii atât în cazul lucrătorilor de sex masculin, cât şi al celor de sex feminin şi să fie stabilit astfel încât să excludă discriminarea pe criteriul sexului.

(7) Femeile din cadrul Uniunii câştigă încă în medie cu 16,2 % mai puţin decât bărbaţii pentru fiecare oră lucrată (Eurostat 2011), în ciuda progreselor semnificative înregistrate în ceea ce priveşte realizările educaţionale şi experienţa profesională. Acest lucru indică o discrepanţă persistentă în ceea ce priveşte remunerarea între femei şi bărbaţi care până în prezent nu a fost redusă decât într-un ritm foarte lent.

(8) Concluzia Comunicării COM(2007) 424 final a Comisiei (1) a fost că femeile continuă să fie afectate de discriminare sub forma diferenţei de remunerare dintre femei şi bărbaţi şi de inegalităţi pe piaţa muncii care le împiedică să îşi valorifice întregul potenţial. Discriminarea salarială directă vizibilă pentru exact aceeaşi muncă se mai întâlneşte destul de rar. Cu toate acestea, cadrul juridic existent a fost mai puţin eficient în a asigura punerea în aplicare a principiului egalităţii de remunerare pentru o muncă de aceeaşi valoare. O astfel de discriminare este mai puţin probabil să facă obiectul unei proceduri judiciare nu numai pentru că victimele potenţiale nu sunt, probabil, conştiente de acest lucru, ci şi pentru că este mai dificil pentru victimele discriminării în materie de remunerare să asigure aplicarea efectivă a principiului egalităţii de remunerare. Victimele trebuie să stabilească faptele care dau naştere unei prezumţii de discriminare pentru a transfera sarcina probei asupra angajatorului. Structurile salariale obscure şi lipsa de informaţii disponibile cu privire la nivelurile de remunerare a angajaţilor care prestează aceeaşi muncă sau o muncă de aceeaşi valoare sunt factori importanţi care contribuie la aceste dificultăţi.

(1) Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor din 18 iulie 2007 intitulată "Combaterea diferenţei de remunerare între femei şi bărbaţi".

(9) Comunicarea COM(2010) 543 final a Comisiei (1) a enumerat printre priorităţile sale în domeniul reglementării inteligente îmbunătăţirea în continuare a transpunerii, a punerii în aplicare şi a asigurării respectării legislaţiei Uniunii.

(1) Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor din 8 octombrie 2010 intitulată "Reglementarea inteligentă în Uniunea Europeană".

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...