Back

Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 123/2014 privind identificarea instituţiilor de credit care fac obiectul evaluării cuprinzătoare (BCE/2014/3) Număr celex: 32014D0003

În vigoare de la 08.03.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 127 alineatul (6),

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atribuţii specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce priveşte politicile legate de supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit, în special articolul 4 alineatul (3) şi articolul 33 alineatele (3) şi (4),

având în vedere propunerea Consiliului de supraveghere,

întrucât:

(1) De la 3 noiembrie 2013, în vederea asumării atribuţiilor de supraveghere care îi revin, Banca Centrală Europeană (BCE) poate solicita autorităţilor naţionale competente şi persoanelor menţionate la articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 să furnizeze toate informaţiile relevante pentru ca BCE să poată efectua o evaluare cuprinzătoare, inclusiv o evaluare a bilanţului, a instituţiilor de credit din statele membre participante. BCE trebuie să efectueze o astfel de evaluare cel puţin cu privire la instituţiile de credit care nu intră sub incidenţa articolului 6 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013.

(2) La 23 octombrie 2013, BCE a publicat denumirile instituţiilor incluse în evaluarea cuprinzătoare, precum şi o listă iniţială a caracteristicilor principale ale evaluării cuprinzătoare.

(3) Pe baza criteriilor menţionate la articolul 6 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, BCE a identificat instituţiile de credit în legătură cu care intenţionează să efectueze o evaluare cuprinzătoare, inclusiv o evaluare a bilanţului, în conformitate cu articolul 33 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013. În aplicarea criteriilor sus-menţionate, BCE a ţinut seama de posibilele schimbări care se pot produce în orice moment în dinamica activităţilor instituţiilor de credit şi consecinţele rezultate pentru valoarea totală a activelor acestora. Prin urmare, a inclus instituţii de credit care în prezent nu îndeplinesc criteriile de determinare a caracterului semnificativ, dar le-ar putea îndeplini în viitorul apropiat şi prin urmare ar trebui să facă obiectul evaluării cuprinzătoare. Prin urmare, BCE va efectua o evaluare cuprinzătoare a instituţiilor de credit, societăţilor financiare holding sau societăţilor financiare holding mixte, ale căror active au o valoare totală mai mare de 27 miliarde EUR. Fără a aduce atingere criteriilor de mai sus, BCE va efectua şi evaluarea cuprinzătoare a celor mai semnificative trei instituţii din fiecare stat membru din zona euro. Identificarea instituţiilor de credit cu privire la care BCE intenţionează să efectueze evaluarea cuprinzătoare nu aduce atingere evaluării finale a criteriilor care este bazată pe metodologia specifică inclusă în cadrul menţionat la articolul 6 din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013.

(4) Instituţiile de credit şi autorităţile naţionale competente trebuie să furnizeze toate informaţiile relevante pentru efectuarea de către BCE a evaluării cuprinzătoare în conformitate cu articolul 33 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013.

(5) BCE poate solicita autorităţilor naţionale competente şi persoanelor menţionate la articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 să furnizeze toate informaţiile relevante pentru efectuarea de către BCE a unei astfel de evaluări cuprinzătoare.

(6) Membrii Consiliului de supraveghere, personalul BCE şi personalul detaşat de statele membre participante fac obiectul cerinţelor referitoare la secretul profesional prevăzute la articolul 37 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene şi în legislaţia relevantă a Uniunii. În special, BCE şi autorităţile naţionale competente fac obiectul dispoziţiilor referitoare la schimbul de informaţii şi secretul profesional din Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European şi a Consiliului,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1 Entităţile care fac obiectul evaluării cuprinzătoare

(1) Entităţile incluse în lista din anexă fac obiectul evaluării cuprinzătoare care urmează a fi efectuată de BCE până la 3 noiembrie 2014.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...