Back

Parlamentul României

Legea nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20.03.2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Jurisprudență (1)

Pentru realizări deosebite şi pentru recompensarea unei activităţi de notorietate în domeniul culturii, ştiinţei şi sportului se instituie indemnizaţia de merit.

Art. 2. -

Indemnizaţia de merit se acordă personalităţilor române de prestigiu ale ştiinţei, culturii şi sportului.

Art. 3. - Jurisprudență (1)

Propunerile pentru acordarea indemnizaţiei de merit se întocmesc anual de către:

a) Academia Română;

b) Ministerul Culturii şi Cultelor;

c) Ministerul Educaţiei şi Cercetării;

d) Ministerul Tineretului şi Sportului şi se înaintează pentru nominalizare Comisiei naţionale pentru acordarea indemnizaţiei de merit.

Art. 4. - Puneri în aplicare (1)

(1) Prin prezenta lege se înfiinţează Comisia naţională pentru acordarea indemnizaţiei de merit, compusă din preşedintele Academiei Române, preşedinţii comisiilor de cultură şi ai comisiilor de muncă de la Senat şi de la Camera Deputaţilor, ministrul culturii şi cultelor, ministrul educaţiei şi cercetării, ministrul tineretului şi sportului, preşedinţii uniunilor de creaţie recunoscute de Asociaţia Naţională a Uniunilor de Creaţie.
Modificări (1)

(2) Regulamentul de funcţionare a Comisiei naţionale pentru acordarea indemnizaţiei de merit, precum şi criteriile de atribuire a indemnizaţiei de merit se stabilesc de către aceasta împreună cu Secretariatul General al Guvernului.

Art. 5. - Jurisprudență (1)

(1) Cuantumul lunar al indemnizaţiei de merit este egal cu 3 salarii minime brute pe ţară şi este neimpozabil.
Modificări (1)

(2) Numărul total de indemnizaţii de merit este de 1.500.
Modificări (1)

(3) Numărul de indemnizaţii de merit acordate anual se stabileşte prin legea bugetului de stat.

Art. 6. -

Suma necesară pentru achitarea indemnizaţiilor de merit se suportă de la bugetul de stat.

Art. 7. -

În termen de 45 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin hotărâre a Guvernului se vor aproba normele de aplicare a legii şi regulamentul de funcţionare a Comisiei naţionale pentru acordarea indemnizaţiei de merit.
Jurisprudență (1)

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 21 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU ATHANASIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 25 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALER DORNEANU

Bucureşti, 15 martie 2002.

Nr. 118.

se încarcă...