Back

Comitetul Regiunilor

Regulamentul de procedură Număr celex: 32014Q0305(01)

În vigoare de la 05.03.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

INTRODUCERE

La 31 ianuarie 2014, Comitetul Regiunilor, în temeiul articolului 306 al doilea paragraf din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, a adoptat prezentul Regulament de procedură.

OBSERVAŢIE PRELIMINARĂ

Termenii utilizaţi în prezentul regulament pentru denumirea diverselor funcţii şi însărcinări se înţeleg atât la masculin, cât şi la feminin.

TITLUL I MEMBRII ŞI ORGANELE COMITETULUI

CAPITOLUL 1 Organele Comitetului

Articolul 1 Organele Comitetului

Organele Comitetului sunt Adunarea Plenară, preşedintele, Biroul, Conferinţa preşedinţilor şi comisiile.

CAPITOLUL 2 Membrii Comitetului

Articolul 2 Statutul membrilor şi al membrilor supleanţi

În conformitate cu articolul 300 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, membrii Comitetului, precum şi membrii supleanţi reprezintă colectivităţile regionale şi locale. Aceştia sunt fie titularii unui mandat electoral în cadrul unei autorităţi regionale sau locale, fie răspund din punct de vedere politic în faţa unei adunări alese. În exercitarea funcţiei pe care o deţin, ei nu pot fi legaţi prin niciun fel de mandat imperativ. Aceştia îşi exercită funcţiile în deplină independenţă, în interesul general al Uniunii.

Articolul 3 Durata mandatului

(1) Mandatul unui membru sau al unui membru supleant începe la data intrării în vigoare a numirii sale de către Consiliu.

(2) Mandatul unui membru sau al unui membru supleant se încheie prin demisie, la încetarea mandatului în temeiul căruia a fost numit sau prin deces.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...