Back

Comisia Europeană

Recomandarea nr. 118/2014 privind monitorizarea urmelor de substanţe ignifuge bromurate în produsele alimentare (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32014H0118

În vigoare de la 05.03.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 292,

întrucât:

(1) Substanţele ignifuge bromurate sunt compuşi de organobrom care se aplică pe produse pentru a inhiba sau a încetini aprinderea materialelor combustibile în caz de incendiu. Acestea sunt utilizate pentru o gamă largă de bunuri de consum, de exemplu electronice, autovehicule, mobilă şi materiale de construcţii, pentru a reduce inflamabilitatea produselor. Substanţele ignifuge bromurate se pot scurge sau se pot evapora din produsele în care au fost utilizate. Deoarece bunurile de consum sunt aruncate la sfârşitul ciclului lor de viaţă, în timp aceste substanţe au contaminat mediul şi lanţul alimentar.

(2) Numeroase substanţe ignifuge bromurate sunt însă persistente, bioacumulative şi toxice, atât pentru oameni, cât şi pentru mediu. Acestea substanţe sunt susceptibile de a provoca efecte neurocomportamentale şi tulburări ale sistemului endocrin şi au fost identificate în biocenoză în mediu.

(3) Prin urmare, Comisia a solicitat Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară (European Food Safety Authority - EFSA) să elaboreze un aviz ştiinţific privind riscurile pentru sănătatea publică legate de prezenţa substanţelor ignifuge bromurate în produsele alimentare.

(4) Grupul ştiinţific pentru contaminanţii din produsele alimentare al EFSA a adoptat şase avize ştiinţifice (1) privind diferite clase de substanţe ignifuge bromurate în perioada septembrie 2010-septembrie 2012.

(1) EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain (CONTAM); Scientific Opinion on Polybrominated Biphenyls (PBBs) in Food (Aviz ştiinţific privind bifenilii polibromuraţi în produsele alimentare), EFSA Journal 2010, 8(10):1789, [151 pp.], doi:10.2903/j.efsa.2010.1789. Scientific Opinion on Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDEs) in Food (Aviz ştiinţific privind difenil eterii polibromuraţi în produsele alimentare), EFSA Journal 2011, 9(5):2156, [274 pp.], doi:10.2903/ j.efsa.2011.2156. Scientific Opinion on Hexabromocyclododecanes (HBCDDs) in Food [Aviz ştiinţific privind hexabromociclododecanii (HBCDDs) în produsele alimentare], EFSA Journal 2011, 9(7):2296, [118 pp.], doi:10.2903/ j.efsa.2011.2296. Scientific Opinion on Tetrabromobisphenol A (TBBPA) and its derivatives in food [Aviz ştiinţific privind tetrabrom bifenol A (TBBPA) şi derivaţii acestuia în produsele alimentare], EFSA Journal 2011, 9(12):2477, [61 pp.], doi:10.2903/j.efsa.2011.2477. Scientific Opinion on Brominated Flame Retardants (BFRs) in Food: Brominated Phenols and their Derivatives (Aviz ştiinţific privind substanţele ignifuge bromurate în produsele alimentare: fenolii bromuraţi şi derivaţii acestora), EFSA Journal 2012, 10(4):2634, [42 pp.], doi:10.2903/j.efsa.2012.2634. Scientific Opinion on Emerging and Novel Brominated Flame Retardants (BFRs) in Food (Aviz ştiinţific privind substanţele ignifuge bromurate noi şi emergente în produsele alimentare), EFSA Journal 2012, 10(10):2908, [125 pp.], doi:10.2903/j.efsa.2012.2908.

(5) Pentru o parte dintre aceste categorii de substanţe, EFSA a recomandat colectarea de date suplimentare privind nivelurile în produsele alimentare şi la oameni.

(6) Nivelurile de substanţe ignifuge bromurate în produsele alimentare de origine animală ar putea fi legate de prezenţa acestor substanţe în hrana pentru animale. Prin urmare, pe baza primelor rezultate ale monitorizării alimentaţiei în 2014, ar putea urma, în 2015, o recomandare referitoare la monitorizarea hranei animalelor,

ADOPTĂ PREZENTA RECOMANDARE:

1. Statele membre ar trebui să monitorizeze prezenţa substanţelor ignifuge bromurate în produsele alimentare pe parcursul anilor 2014 şi 2015. Monitorizarea ar trebui să includă o mare varietate de produse alimentare care să reflecte obiceiurile de consum, pentru a oferi o evaluare precisă a expunerii, iar pentru categorii diferite de substanţe ignifuge bromurate, ar trebui să fie incluse produse alimentare diverse.

2. Statele membre ar trebui să urmeze procedurile de prelevare a probelor prevăzute în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 252/2012 al Comisiei, pentru a se asigura că probele sunt reprezentative pentru lotul din care sunt prelevate.

3. Statele membre ar trebui să efectueze o analiză a diferitor categorii de substanţe ignifuge bromurate pentru a detecta prezenţa următoarelor substanţe în produsele alimentare respective:

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...