Back

Parlamentul României

Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României

În vigoare de la 07.04.2000

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1.

Se instituie sistemul naţional de decoraţii al României potrivit prevederilor prezentei legi.

Art. 2.

Sistemul naţional de decoraţii cuprinde:

A. decoraţii naţionale:

- ordine, cruci şi medalii;

B. decoraţii pe domenii de activitate:

a) ordine şi medalii civile;

b) ordine şi medalii militare:

- de pace;

- de război.

Art. 3.

(1) Decoraţiile sunt conferite cetăţenilor români pentru serviciile excepţionale aduse statului şi poporului român, pentru acte de eroism săvârşite în serviciul militar şi pentru merite deosebite în activitate.

(2) Decoraţiile pot fi conferite şi unităţilor militare pentru fapte deosebite săvârşite în timp de pace şi pentru acte de eroism în timp de război.

(3) Decoraţiile pot fi conferite şi cetăţenilor străini pentru contribuţia deosebită la progresul umanităţii, la promovarea păcii şi a democraţiei în lume, la dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi prietenie cu România sau pentru fapte şi servicii remarcabile aduse statului şi poporului român.

Art. 4.

(1) Decoraţiile sunt conferite de Preşedintele României, prin decret, în baza propunerilor de decorare individuale.

(2) Propunerile de decorare se fac de către:

a) preşedintele Senatului sau de preşedintele Camerei Deputaţilor, pentru Preşedintele României, prim-ministru, senatori şi deputaţi;

b) prim-ministru, pentru membrii Guvernului;

c) miniştrii şi conducătorii instituţiilor şi organizaţiilor centrale autonome, pentru persoanele din domeniul lor de activitate.

(3) Preşedintele României poate să confere decoraţii şi din propria iniţiativă, în proporţie de 1% din numărul total stabilit prin lege pentru fiecare grad sau clasă a fiecărei decoraţii, cu excepţia gradelor de Mare Ofiţer, Mare Cruce şi Colan.

(4) Pentru cetăţenii români decorarea are loc o dată pe an, cu ocazia Zilei Naţionale a României.

(5) În cazuri speciale decoraţiile pot fi conferite şi pe parcursul anului calendaristic.

Art. 5.

Propunerile nominale pentru conferirea decoraţiilor sunt avizate de Cancelaria Ordinelor, care se înfiinţează în cadrul Administraţiei prezidenţiale.

CAPITOLUL II Sistemul de decoraţii

Art. 6.

Decoraţiile naţionale sunt următoarele:

A. Ordine:

I. Ordinul Steaua României;

II. Ordinul Serviciul Credincios;

III. Ordinul Pentru Merit.

B. Cruci şi medalii:

I. Crucea Serviciul Credincios;

II. Medalia Serviciul Credincios;

III. Medalia Pentru Merit.

C. Cruci comemorative:

I. Crucea Comemorativă a Rezistenţei Anticomuniste;

II. Crucea Comemorativă a Revoluţiei Anticomuniste din Decembrie 1989;

III. Crucea Comemorativă a celui de-al doilea Război Mondial, 1941-1945.

Art. 7.

(1) Decoraţiile civile pe domenii de activitate sunt următoarele:

A. Ordine:

- Ordinul Meritul Agricol;

- Ordinul Meritul Cultural;

- Ordinul Meritul Industrial şi Comercial;

- Ordinul Meritul pentru Învăţământ;

- Ordinul Meritul Sanitar;

- Ordinul Meritul Sportiv;

- Ordinul Meritul Diplomatic.

B. Medalii:

- Medalia Meritul Agricol;

- Medalia Meritul Cultural;

- Medalia Meritul Industrial şi Comercial;

- Medalia Meritul pentru Învăţământ;

- Medalia Meritul Sanitar;

- Medalia Meritul Sportiv;

- Medalia Meritul Diplomatic.

Art. 8.

Decoraţiile militare de pace sunt următoarele:

A. Ordine:

- Ordinul Virtutea Militară;

- Ordinul Virtutea Aeronautică;

- Ordinul Virtutea Maritimă;

- Ordinul Bărbăţie şi Credinţă.

B. Medalii:

- Medalia Virtutea Militară;

- Medalia Virtutea Aeronautică;

- Medalia Virtutea Maritimă;

- Medalia Bărbăţie şi Credinţă.

Art. 9.

Decoraţiile militare de război sunt următoarele:

A. Ordine:

I. Ordinul Mihai Viteazul;

II. Ordinul Steaua României;

III. Ordinul Serviciul Credincios;

IV. Ordinul Pentru Merit;

V.

- Ordinul Virtutea Militară;

- Ordinul Virtutea Aeronautică;

- Ordinul Virtutea Maritimă;

VI. Ordinul Meritul Sanitar.

B. Medalii:

I.

- Medalia Virtutea Militară;

- Medalia Virtutea Aeronautică;

- Medalia Virtutea Maritimă;

II. Crucea Serviciul Credincios;

III. Medalia Serviciul Credincios;

IV. Medalia Pentru Merit;

V. Medalia Bărbăţie şi Credinţă;

VI. Medalia Meritul Sanitar.

CAPITOLUL III Ierarhia decoraţiilor

Art. 10.

(1) Ierarhia fiecărei decoraţii, în ordine descrescătoare, este următoarea:

I. Ordine naţionale:

1. Ordinul Steaua României, instituit prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/1998 pentru reinstituirea Ordinului naţional Steaua României, republicată, cu modificările ulterioare, cuprinde 6 grade:

a) Colan;

b) Mare Cruce;

c) Mare Ofiţer;

d) Comandor;

e) Ofiţer;

f) Cavaler.

2. Ordinul Serviciul Credincios cuprinde 5 grade:

a) Mare Cruce;

b) Mare Ofiţer;

c) Comandor;

d) Ofiţer;

e) Cavaler.

3. Ordinul Pentru Merit cuprinde 5 grade:

a) Mare Cruce;

b) Mare Ofiţer;

c) Comandor;

d) Ofiţer;

e) Cavaler.

II. Ordine civile, pe domenii de activitate:

1. Ordinul Meritul Agricol cuprinde 4 grade:

a) Mare Ofiţer;

b) Comandor;

c) Ofiţer;

d) Cavaler.

2. Ordinul Meritul Cultural cuprinde 4 grade:

a) Mare Ofiţer;

b) Comandor;

c) Ofiţer;

d) Cavaler.

3. Ordinul Meritul Industrial şi Comercial cuprinde 4 grade:

a) Mare Ofiţer;

b) Comandor;

c) Ofiţer;

d) Cavaler.

4. Ordinul Meritul pentru Învăţământ cuprinde 4 grade:

a) Mare Ofiţer;

b) Comandor;

c) Ofiţer;

d) Cavaler.

5. Ordinul Meritul Sanitar cuprinde 4 grade:

a) Mare Ofiţer;

b) Comandor;

c) Ofiţer;

d) Cavaler.

6. Ordinul Meritul Sportiv cuprinde 3 clase:

a) clasa I;

b) clasa a II-a;

c) clasa a III-a.

7. Ordinul Meritul Diplomatic cuprinde 4 grade:

a) Mare Ofiţer;

b) Comandor;

c) Ofiţer;

d) Cavaler.

III. Ordine militare de pace:
Jurisprudență (1)

1. Ordinul Virtutea Militară cuprinde 4 grade:

a) Mare Ofiţer;

b) Comandor;

c) Ofiţer;

d) Cavaler.

2. Ordinul Virtutea Aeronautică cuprinde 4 grade:

a) Mare Ofiţer;

b) Comandor;

c) Ofiţer;

d) Cavaler.

3. Ordinul Virtutea Maritimă cuprinde 4 grade:

a) Mare Ofiţer;

b) Comandor;

c) Ofiţer;

d) Cavaler.

4. Ordinul Bărbăţie şi Credinţă cuprinde 4 grade:

a) Mare Ofiţer;

b) Comandor;

c) Ofiţer;

d) Cavaler.

IV. Ordine militare de război:

- Ordinul Mihai Viteazul cuprinde 3 clase:

a) clasa I;

b) clasa a II-a;

c) clasa a III-a.

(2) Ordinele naţionale şi militare, precum şi Ordinul Meritul Sanitar, conferite ca decoraţii de război, au însemne speciale şi îşi păstrează fiecare ierarhia proprie, ordinea lor ierarhică fiind cea prevăzută la art. 9 lit. A.

V. Cruci şi medalii naţionale:

1. Crucea Comemorativă a Rezistenţei Anticomuniste cuprinde 3 clase:

a) clasa I;

b) clasa a II-a;

c) clasa a III-a.

2. Crucea Comemorativă a Revoluţiei Anticomuniste din Decembrie 1989 cuprinde 3 clase:

a) clasa I;

b) clasa a II-a;

c) clasa a III-a.

3. Crucea Comemorativă a celui de-al doilea Război Mondial, 1941-1945, fără clase.

4. Crucea Serviciul Credincios cuprinde 3 clase:

a) clasa I;

b) clasa a II-a;

c) clasa a III-a.

5. Medalia Serviciul Credincios cuprinde 3 clase:

a) clasa I;

b) clasa a II-a;

c) clasa a III-a.

6. Medalia Pentru Merit cuprinde 3 clase:

a) clasa I;

b) clasa a II-a;

c) clasa a III-a.

VI. Medalii civile, pe domenii de activitate:

1. Medalia Meritul Agricol cuprinde 3 clase:

a) clasa I;

b) clasa a II-a;

c) clasa a III-a.

2. Medalia Meritul Cultural cuprinde 3 clase:

a) clasa I;

b) clasa a II-a;

c) clasa a III-a.

3. Medalia Meritul Industrial şi Comercial cuprinde 3 clase:

a) clasa I;

b) clasa a II-a;

c) clasa a III-a.

4. Medalia Meritul pentru Învăţământ cuprinde 3 clase:

a) clasa I;

b) clasa a II-a;

c) clasa a III-a.

5. Medalia Meritul Sanitar cuprinde 3 clase:

a) clasa I;

b) clasa a II-a;

c) clasa a III-a.

6. Medalia Meritul Sportiv cuprinde 3 clase:

a) clasa I;

b) clasa a II-a;

c) clasa a III-a.

7. Medalia Meritul Diplomatic cuprinde 3 clase:

a) clasa I;

b) clasa a II-a;

c) clasa a III-a.

VII. Medalii militare de pace:

1. Medalia Virtutea Militară cuprinde 3 clase:

a) clasa I;

b) clasa a II-a;

c) clasa a III-a.

2. Medalia Virtutea Aeronautică cuprinde 3 clase:

a) clasa I;

b) clasa a II-a;

c) clasa a III-a.

3. Medalia Virtutea Maritimă cuprinde 3 clase:

a) clasa I;

b) clasa a II-a;

c) clasa a III-a.

4. Medalia Bărbăţie şi Credinţă cuprinde 3 clase:

a) clasa I;

b) clasa a II-a;

c) clasa a III-a.

VIII. Medalii militare de război:

- Medalia Virtutea Militară de război cuprinde două clase:

a) clasa I;

b) clasa a II-a.

(3) Medalia Virtutea Militară de război este cea mai înaltă decoraţie de război care se poate conferi maiştrilor militari, subofiţerilor şi trupei din toate armele şi specialităţile militare, echivalentă ca importanţă cu Ordinul Mihai Viteazul pentru ofiţeri.

(4) Celelalte medalii naţionale şi militare, precum şi Medalia Meritul Sanitar, conferite ca decoraţii de război, au însemne speciale şi îşi păstrează fiecare ierarhia proprie, ordinea lor ierarhică fiind prevăzută la art. 9 lit. B.
Jurisprudență (1)

se încarcă...