Back

Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1314/2013 privind Programul pentru cercetare şi formare al Comunităţii Europene a Energiei Atomice (2014-2018) de completare a Programului-cadru pentru cercetare şi inovare Orizont 2020 Număr celex: 32013R1314

În vigoare de la 23.12.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice, în special articolul 7 primul paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere avizul Parlamentului European,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European,

întrucât:

(1) Unul dintre obiectivele Comunităţii Europene a Energiei Atomice (denumită în continuare "Comunitatea") este de a contribui la ridicarea nivelului de trai în statele membre, inclusiv prin promovarea şi facilitarea cercetării nucleare în statele membre, precum şi completarea acesteia, prin punerea în aplicare a unui program de cercetare şi formare al Comunităţii.

(2) Cercetarea nucleară poate contribui la prosperitatea socială şi economică şi la sustenabilitatea mediului prin îmbunătăţirea securităţii nucleare, a siguranţei şi a radioprotecţiei. La fel de importantă este contribuţia potenţială a cercetării nucleare la decarbonizarea pe termen lung a sistemului energetic în condiţii de siguranţă, eficienţă şi securitate.

(3) Prin sprijinirea cercetării nucleare, Programul de cercetare şi formare al Comunităţii pentru perioada 1 ianuarie 2014 - 31 decembrie 2018 (denumit în continuare "programul Euratom") va contribui la atingerea obiectivelor Programului-cadru pentru cercetare şi inovare Orizont 2020 (denumit în continuare "programul-cadru Orizont 2020"), instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului şi va facilita implementarea Strategiei Europa 2020, precum şi crearea şi funcţionarea spaţiului european de cercetare.

(4) În pofida impactului potenţial al energiei nucleară asupra aprovizionării cu energie şi asupra dezvoltării economice, accidentele nucleare grave pot pune în pericol sănătatea umană. Prin urmare, în programul Euratom, ar trebui să se acorde cea mai mare atenţie posibilă securităţii nucleare şi, dacă este cazul, aspectelor legate de siguranţă de care se ocupă Centrul Comun de Cercetare (denumit în continuare "JRC").

(5) Planul strategic european privind tehnologiile energetice (denumit în continuare "Planul SET"), stabilit în concluziile şedinţei Consiliului din 28 februarie 2008 la Bruxelles, accelerează dezvoltarea unui portofoliu de tehnologii cu emisii reduse de dioxid de carbon. La reuniunea sa din 4 februarie 2011, Consiliul European a convenit ca Uniunea şi statele membre să promoveze investiţiile în energia din surse regenerabile şi tehnologiile sigure şi durabile cu emisii reduse de dioxid de carbon şi să se concentreze pe implementarea priorităţilor tehnologice stabilite în Planul SET. Fiecare stat membru rămâne liber să aleagă tipul de tehnologii pe care să îl susţină.

(6) Având în vedere că toate statele membre dispun de instalaţii nucleare sau utilizează materiale radioactive, în special în scopuri medicale, Consiliul a recunoscut, în concluziile din reuniunea sa de la Bruxelles din 1 şi 2 decembrie 2008, nevoia permanentă de competenţe în domeniul nuclear, în special printr-o educaţie şi o formare adecvate, legate de cercetare şi coordonate la nivelul Comunităţii.

(7) Deşi rămâne la latitudinea fiecărui stat membru să aleagă dacă să utilizeze sau nu energia nucleară, se recunoaşte, de asemenea, că energia nucleară joacă roluri diferite în diferite state membre.

(8) Prin semnarea Acordului privind instituirea Organizaţiei Internaţionale ITER pentru Energia prin Fuziune în vederea punerii în aplicare comune a proiectului ITER, Comunitatea s-a angajat să participe la construirea proiectului ITER (denumit în continuare "ITER") şi la exploatarea acestuia în viitor. Contribuţia Comunităţii este gestionată prin întreprinderea comună europeană pentru ITER şi pentru dezvoltarea energiei de fuziune (denumită în continuare "Fuziune pentru energie"), instituită prin Decizia 2007/198/Euratom a Consiliului. Activităţile întreprinderii comune respective, inclusiv ITER, urmează a fi reglementate printr-un act legislativ separat.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...