Back

Comisia Europeană

Directiva nr. 21/2014 de definire a condiţiilor minime şi a claselor Uniunii pentru cartofii de sămânţă de prebază (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32014L0021

În vigoare de la 07.02.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2002/56/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 privind comercializarea cartofilor de sămânţă, în special articolul 18 litera (c),

întrucât:

(1) Cartofii de sămânţă acumulează boli progresiv, cu fiecare ciclu de înmulţire. Prin urmare, pentru ca sistemele de producţie a cartofilor de sămânţă să funcţioneze în mod corespunzător sunt necesare materii prime care se înmulţesc cu o rată minimă de degenerescenţă.

(2) Existenţa unor standarde naţionale diferite pentru producţia de cartofi de sămânţă de prebază a blocat comercializarea acestui tip de cartofi în întreaga Uniune şi a împiedicat funcţionarea pieţei interne. Prin urmare, este necesar să se stabilească condiţiile minime în care cartofii de sămânţă de prebază se pot comercializa în Uniune. Condiţiile respective ar trebui să vizeze bolile, simptomele, defectele şi cerinţele de producţie pentru cartofii de sămânţă de prebază şi pentru loturile de astfel de cartofi, pentru a garanta producţia şi comercializarea unor cartofi de sămânţă de prebază sănătoşi şi de înaltă calitate.

(3) Condiţiile în cauză ar trebui să ţină seama de standardul Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE-ONU) în ceea ce priveşte comercializarea şi controlul calităţii comerciale a cartofilor de sămânţă, precum şi de standardele relevante ale Convenţiei internaţionale pentru protecţia plantelor (CIPP) şi ale Organizaţiei Europene şi Mediteraneene pentru Protecţia Plantelor (OEPP), având în vedere progresele tehnice şi ştiinţifice. Standardele menţionate au ca scop sprijinirea comerţului internaţional, încurajarea producţiei de înaltă calitate, îmbunătăţirea rentabilităţii şi protejarea intereselor consumatorilor.

(4) Având în vedere practicile de producţie ale furnizorilor, precum şi cererea utilizatorilor de cartofi de sămânţă de prebază, este oportun să se includă în condiţiile minime pentru cartofii de sămânţă de prebază şi posibilitatea comercializării lor pe clase ale Uniunii. Cartofilor de sămânţă de prebază ar trebui să li se aplice două clase ale Uniunii ("clasa PBTC a Uniunii" şi "clasa PB a Uniunii"), în conformitate cu practicile de producţie existente în ceea ce priveşte cartofii de sămânţă de prebază din clasa PBTC şi din clasa PB. Prin urmare, ar trebui adoptate condiţii diferite pentru fiecare clasă în ceea ce priveşte bolile, simptomele, defectele, cerinţele în materie de producţie şi generaţiile aferente claselor respective.

(5) Pentru a fi eficace, normele ar trebui să stabilească şi dispoziţii privind testarea oficială şi inspecţiile oficiale pe teren.

(6) Măsurile prevăzute în prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru seminţe şi material săditor pentru agricultură, horticultură şi silvicultură,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1 Definiţii

În sensul prezentei directive, se aplică următoarele definiţii:

1. "plantă parentală" înseamnă o plantă identificată din care se ia material pentru înmulţire;

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...