Back

Comisia Europeană

Decizia nr. 59/2014 privind cerinţele de siguranţă care trebuie îndeplinite de standardele europene pentru produsele cu laser destinate consumatorilor în conformitate cu Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind siguranţa generală a produselor (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32014D0059

În vigoare de la 06.02.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranţa generală a produselor, în special articolul 4 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1) Produsele reglementate prin Directiva 2001/95/CE, care sunt conforme cu standardele naţionale care transpun standarde europene elaborate în conformitate cu această directivă, beneficiază de o prezumţie de siguranţă în ceea ce priveşte riscurile acoperite de standarde.

(2) Standardele europene trebuie elaborate pe baza cerinţelor de siguranţă, care au rolul de a garanta că produsele care sunt conforme cu aceste standarde îndeplinesc cerinţa generală de siguranţă prevăzută la articolul 3 din Directiva 2001/95/CE.

(3) Produsele cu laser, în special indicatoarele cu laser de mână, alimentate cu baterii, care prezintă riscul de a cauza daune vederii şi pielii, au devenit disponibile pe scară largă pentru consumatori.

(4) Standardul european aplicabil în prezent produselor cu laser (EN 60825-1:2007 "Siguranţa produselor cu laser - Partea 1: Clasificarea echipamentului şi prescripţii") prevede că riscul prezentat de produsele cu laser trebuie să fie evaluat şi că produsele cu laser trebuie să fie însoţite de etichete de avertizare adecvate şi de instrucţiuni pentru utilizatori, care să conţină toate informaţiile pertinente legate de siguranţă. Cu toate acestea, respectarea acestui standard nu garantează că un produs cu laser este sigur pentru a fi utilizat de către consumatori.

(5) În prezent, există un consens general cu privire la faptul că produsele cu laser care corespund claselor 1,1M, 2 şi 2M din clasificarea instituită de standardul menţionat la considerentul 4 pot fi considerate ca fiind sigure atunci când sunt utilizate de către consumatori (cu condiţia ca expunerea la radiaţiile laser să nu se producă prin instrumente optice de vizionare în cazul produselor care corespund claselor 1M şi 2M). Cele de mai sus nu se aplică însă şi în cazul produselor cu laser din alte clase de laser.

(6) Standardele europene ar trebui să fie elaborate în aşa fel încât să nu fie un obstacol în calea inovaţiei tehnice. Din acest motiv, orice standard pentru produsele cu laser destinate consumatorilor nu ar trebui să interzică complet niciun produs atâta timp cât aceste produse pot fi utilizate în condiţii de siguranţă, ţinând seama de faptul că orice vătămare a ochilor sau leziuni neintenţionate ale pielii, reversibile sau ireversibile, sunt incompatibile cu un nivel ridicat de protecţie a sănătăţii şi siguranţei consumatorilor.

(7) Prin urmare, este necesar să se stabilească cerinţele de siguranţă pentru produsele cu laser destinate consumatorilor, pentru a se putea depune o cerere la organismele de standardizare europene în vederea elaborării unui nou standard european sau a modificării actualului standard european.

(8) Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului privind siguranţa generală a produselor.

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1 Definiţii

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...