Back

Comisia Europeană

Recomandarea nr. 53/2014 de abordare a consecinţelor privării de dreptul de vot pentru cetăţenii Uniunii care îşi exercită dreptul la liberă circulaţie Număr celex: 32014H0053

În vigoare de la 01.02.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 292,

întrucât:

(1) Tratatul de la Lisabona consolidează rolul cetăţenilor Uniunii Europene ca actori politici, prin stabilirea unei legături strânse între cetăţeni, exercitarea drepturilor lor politice şi viaţa democratică a Uniunii. Articolul 10 alineatele (1) şi (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) prevede că funcţionarea Uniunii se întemeiază pe principiul democraţiei reprezentative şi că orice cetăţean al Uniunii are dreptul de a participa la viaţa democratică a Uniunii. Articolul 10 alineatul (2) din TUE, care constituie o expresie a acestor principii, stabileşte că cetăţenii sunt reprezentaţi direct, la nivelul Uniunii, în Parlamentul European şi că şefii de stat sau de guvern şi guvernele care reprezintă statele membre în cadrul Consiliului European şi în Consiliu răspund la rândul lor, în mod democratic, fie în faţa parlamentelor naţionale, fie în faţa cetăţenilor lor.

(2) În conformitate cu articolul 20 din TFUE, cetăţenia Uniunii Europene vine în completarea cetăţeniei statelor membre.

(3) Articolul 21 din TFUE şi articolul 45 din Carta drepturilor fundamentale a UE conferă cetăţenilor UE dreptul fundamental la liberă circulaţie şi şedere în Uniunea Europeană.

(4) Obiectivul prezentei recomandări este de a consolida dreptul de a participa la viaţa democratică a Uniunii şi a statelor membre pentru cetăţenii UE care îşi exercită dreptul lor la liberă circulaţie în cadrul Uniunii.

(5) Astfel cum s-a subliniat în Raportul pe 2010 privind cetăţenia UE (1), una dintre problemele cu care se confruntă cetăţenii Uniunii din anumite state membre în calitate de actori politici în cadrul Uniunii este privarea de dreptul de vot în cadrul alegerilor naţionale din statul lor membru de origine după ce au locuit în alt stat membru pentru o anumită perioadă de timp.

(1) COM(2010) 603.

(6) În prezent, niciun stat membru nu aplică o politică generală care acordă resortisanţilor altor state membre care au reşedinţa pe teritoriul său dreptul de a vota în alegerile naţionale. Prin urmare, cetăţenii Uniunii privaţi de dreptul de vot nu pot participa de cele mai multe ori la niciun scrutin naţional în niciun stat membru.

(7) Situaţia actuală ar putea fi percepută ca fiind în contrast cu premisa de bază a cetăţeniei UE, şi anume că aceasta vine în completarea cetăţeniei statelor membre şi este menită să confere drepturi suplimentare cetăţenilor Uniunii, întrucât, în acest caz, exercitarea dreptului la liberă circulaţie poate duce la pierderea unui drept de participare politică.

(8) În plus, deşi cetăţenii Uniunii privaţi astfel de dreptul de vot îşi păstrează dreptul de a alege membrii Parlamentului European, aceştia nu au dreptul de a participa la procesele naţionale care duc la formarea guvernelor naţionale, ai căror membri fac parte din componenţa Consiliului, celălalt colegiuitor al Uniunii.

(9) Această pierdere a dreptului de vot la alegerile naţionale în ţara a cărei naţionalitate o deţin, ca urmare a exercitării dreptului de a se muta în altă ţară a UE, este percepută de către cetăţenii Uniunii ca o lacună în drepturile lor politice.

(10) În Raportul pe 2013 privind cetăţenia Uniunii "Cetăţeni ai UE: drepturile dumneavoastră, viitorul dumneavoastră" (2), Comisia a subliniat faptul că participarea deplină a cetăţenilor Uniunii la viaţa democratică a Uniunii la toate nivelurile reprezintă chiar esenţa cetăţeniei Uniunii. Comisia a anunţat că va propune modalităţi constructive pentru a permite cetăţenilor UE care locuiesc în alt stat membru să participe pe deplin la viaţa democratică a UE prin menţinerea dreptului lor de vot în alegerile naţionale din ţara lor de origine.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...