Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 52/2014 de autorizare a ratificării de către statele membre, în interesul Uniunii Europene, a Convenţiei din 1990 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind siguranţa utilizării produselor chimice la locul de muncă (Convenţia nr. 170) Număr celex: 32014D0052

În vigoare de la 01.02.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 114, coroborat cu articolul 218 alineatul (6) litera (a) punctul (v) şi cu articolul 218 alineatul (8) primul paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere aprobarea Parlamentului European,

întrucât:

(1) Parlamentul European, Consiliul şi Comisia promovează ratificarea convenţiilor internaţionale din domeniul muncii care sunt considerate de către Organizaţia Internaţională a Muncii ca fiind actualizate, în cadrul contribuţiei la eforturile Uniunii Europene de promovare a unor condiţii de muncă decente pentru toţi, atât în interiorul, cât şi în afara Uniunii, protecţia şi îmbunătăţirea sănătăţii şi securităţii lucrătorilor fiind un aspect important al acestora.

(2) Normele prevăzute în partea III din Convenţia nr. 170 din 1990 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii (OIM) privind siguranţa utilizării produselor chimice la locul de muncă, denumită în continuare "convenţia", fac parte deja în mare măsură din acquis-ul Uniunii privind armonizarea actelor cu putere de lege şi a actelor şi practicilor administrative referitoare la clasificare, ambalare şi etichetare, care a fost dezvoltat din 1967 şi ulterior consolidat.

(3) În consecinţă, unele părţi din convenţie intră în domeniul de competenţă al Uniunii, iar statele membre nu pot să îşi asume angajamente în afara cadrului instituţiilor Uniunii în legătură cu acele părţi.

(4) Uniunea Europeană nu poate să ratifice convenţia, întrucât doar statele membre pot fi părţi la aceasta.

(5) În această situaţie, statele membre şi instituţiile Uniunii trebuie să coopereze în privinţa ratificării convenţiei.

(6) Prin urmare, Consiliul ar trebui să autorizeze statele membre, care au o obligaţie în temeiul dreptului Uniunii în materia armonizării actelor cu putere de lege şi a actelor şi practicilor administrative referitoare la clasificare, ambalare şi etichetare, să ratifice convenţia în interesul Uniunii,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Statele membre sunt autorizate să ratifice Convenţia din 1990 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind siguranţa utilizării produselor chimice la locul de muncă (convenţia nr. 170) în ceea ce priveşte părţile care intră în sfera de competenţă conferită Uniunii prin tratate.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...