Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 51/2014 de autorizare a ratificării de către statele membre, în interesul Uniunii Europene, a Convenţiei din 2011 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind munca decentă pentru personalul casnic (Convenţia nr. 189) Număr celex: 32014D0051

În vigoare de la 01.02.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 153, coroborat cu articolul 218 alineatul (6) litera (a) punctul (v) şi cu articolul 218 alineatul (8) primul paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere aprobarea Parlamentului European,

întrucât:

(1) Parlamentul European, Consiliul şi Comisia promovează ratificarea convenţiilor internaţionale în domeniul muncii care au fost clasificate de către Organizaţia Internaţională a Muncii ca fiind actualizate, în cadrul contribuţiei la eforturile Uniunii Europene de promovare a unor condiţii de muncă decente pentru toţi, atât în interiorul, cât şi în afara Uniunii, protecţia şi îmbunătăţirea condiţiilor de muncă ale lucrătorilor fiind un aspect important al acestora.

(2) Majoritatea normelor din cadrul Convenţiei nr. 189 din 2011 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii (OIM) privind munca decentă pentru personalul casnic, denumită în continuare "convenţia", sunt acoperite, într-o mare măsură, de acquis-ul Uniunii în domeniile politicii sociale, combaterii discriminării, cooperării judiciare în materie penală, precum şi azilului şi imigraţiei.

(3) Dispoziţiile Convenţiei privind protecţia personalului casnic migrant afectează în mod potenţial libera circulaţie a lucrătorilor - un domeniu care intră în sfera de competenţe exclusive a Uniunii.

(4) În consecinţă, unele părţi din convenţie intră în sfera de competenţă a Uniunii, iar statele membre nu pot să îşi asume angajamente în legătură cu aceste părţi în afara cadrului instituţiilor Uniunii.

(5) Uniunea Europeană nu poate să ratifice convenţia, întrucât doar statele membre pot fi părţi la aceasta.

(6) În această situaţie, statele membre şi instituţiile Uniunii trebuie să coopereze în vederea ratificării convenţiei.

(7) Prin urmare, Consiliul ar trebui să autorizeze statele membre care au obligaţii în temeiul dreptului Uniunii privind cerinţele minime în domeniul condiţiilor de muncă să ratifice convenţia în interesul Uniunii,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...