Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1285/2013 privind punerea în aplicare şi exploatarea sistemelor europene de radionavigaţie prin satelit şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 876/2002 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 683/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului Număr celex: 32013R1285

În vigoare de la 23.12.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 172,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

(1) Politica europeană în domeniul radionavigaţiei prin satelit urmăreşte punerea la dispoziţia Uniunii a două sisteme de radionavigaţie prin satelit, sistemul construit în cadrul programului Galileo şi sistemul EGNOS (denumite în continuare "sistemele"). Aceste sisteme decurg din programele Galileo şi, respectiv, EGNOS. Fiecare dintre cele două infrastructuri este compusă din sateliţi şi dintr-o reţea de staţii terestre.

(2) Programul Galileo urmăreşte punerea în funcţiune şi exploatarea primei infrastructuri de radionavigaţie şi de poziţionare prin satelit concepută special în scopuri civile, care poate fi utilizată de o varietate de actori publici şi privaţi din Europa şi din întreaga lume. După cum au evidenţiat Parlamentul European şi Consiliul, sistemul realizat în cadrul programului Galileo funcţionează independent de alte sisteme existente sau care ar putea fi create, contribuind, astfel, printre altele, la autonomia strategică a Uniunii.

(3) Programul EGNOS urmăreşte îmbunătăţirea calităţii semnalelor deschise recepţionate de la sistemele globale de radionavigaţie prin satelit existente (denumite în continuare "GNSS"), precum şi a semnalelor recepţionate de la serviciul deschis oferit de sistemul creat în cadrul programului Galileo, atunci când acestea vor fi disponibile. Serviciile oferite de programul EGNOS ar trebui să acopere, cu prioritate, teritoriile statelor membre situate geografic în Europa, incluzând, în acest sens, insulele Azore, Canare şi Madeira.

(4) Parlamentul European, Consiliul, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor şi-au manifestat invariabil sprijinul deplin pentru programele Galileo şi EGNOS.

(5) Deoarece programele Galileo şi EGNOS se află într-un stadiu avansat de dezvoltare implicând sisteme în etapă de exploatare, este necesar un instrument juridic specific, care să răspundă nevoilor acestora, în special în ceea ce priveşte guvernanţa şi securitatea, şi să satisfacă cerinţa bunei gestiuni financiare, precum şi să promoveze utilizarea sistemelor.

(6) Sistemele sunt infrastructuri create ca reţele transeuropene, a căror utilizare depăşeşte cu mult frontierele naţionale ale statelor membre. În plus, serviciile oferite prin intermediul acestor sisteme contribuie la o gamă largă de activităţi sociale şi economice, inclusiv la dezvoltarea unor reţele transeuropene în domeniile infrastructurilor de transport, telecomunicaţii şi energie.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...