Back

Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 33/2014 privind vărsarea capitalului Băncii Centrale Europene de către băncile centrale naţionale din afara zonei euro (BCE/2013/31) Număr celex: 32013D0031(01)

În vigoare de la 01.01.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL GENERAL AL BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene, în special articolul 47,

întrucât:

(1) Articolul 47 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare "Statutul SEBC") prevede că băncile centrale naţionale ale statelor membre care fac obiectul unei derogări (denumite în continuare "BCN din afara zonei euro") nu trebuie să verse capitalul subscris care le revine, în afara cazului în care Consiliul general, hotărând cu o majoritate care reprezintă cel puţin două treimi din capitalul subscris al Băncii Centrale Europene (BCE) şi cel puţin jumătate din acţionari, decide că un procent minim trebuie vărsat cu titlu de participare la costurile funcţionării BCE.

(2) Articolul 1 din Decizia BCE/2013/20 din 21 iunie 2013 privind vărsarea capitalului Băncii Centrale Europene de către băncile centrale naţionale din afara zonei euro prevede că, începând cu 1 iulie 2013, fiecare BCN din afara zonei euro varsă 3,75 % din cota sa la capitalul subscris al BCE.

(3) Decizia BCE/2013/28 din 29 august 2013 privind cotele procentuale ale băncilor centrale naţionale în grila de repartiţie pentru subscrierea la capitalul Băncii Centrale Europene prevede ajustarea grilei de repartiţie pentru subscrierea la capitalul BCE (denumită în continuare "grilă de repartiţie pentru capital") în conformitate cu articolul 29.3 din Statutul SEBC şi stabileşte, cu aplicare de la 1 ianuarie 2014, noile ponderi atribuite fiecărei BCN în grila de repartiţie pentru capital ajustată (denumite în continuare "ponderi în grila de repartiţie pentru capital").

(4) Capitalul subscris al BCE va fi de 10 825 007 069,61 EUR de la 1 ianuarie 2014.

(5) Grila de repartiţie pentru capital ajustată impune adoptarea unei noi decizii BCE de abrogare, cu aplicare de la 1 ianuarie 2014, a Deciziei BCE/2013/20 şi de stabilire a cotei procentuale din capitalul subscris al BCE pe care BCN din afara zonei euro au obligaţia să o verse de la 1 ianuarie 2014,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1 Valoarea şi forma capitalului subscris şi vărsat

Începând cu 1 ianuarie 2014, fiecare BCN din afara zonei euro varsă 3,75 % din cota sa din capitalul subscris al BCE. Ţinând cont de noile ponderi în grila de repartiţie pentru capital prevăzute la articolul 2 din Decizia BCE/2013/28, fiecare BCN din afara zonei euro deţine un capital total subscris şi vărsat a cărui valoare este indicată în dreptul denumirii sale în următorul tabel:

(în EUR)
BCN din afara zonei euro Capital subscris la 1 ianuarie 2014 Capital vărsat la 1 ianuarie 2014
Българска народна банка
(Banca Naţională a Bulgariei)
92 986 810,73 3 487 005,40
Česká národní banka 174 011 988,64 6 525 449,57
Danmarks Nationalbank 161 000 330,15 6 037 512,38
Hrvatska narodna banka 65 199 017,58 2 444 963,16
Lietuvos bankas 44 728 929,21 1 677 334,85
Magyar Nemzeti Bank 149 363 447,55 5 601 129,28
Narodowy Bank Polski 554 565 112,18 20 796 191,71
Banca Naţională a României 281 709 983,98 10 564 124,40
Sveriges Riksbank 246 041 585,69 9 226 559,46
Bank of England 1 480 243 941,72 55 509 147,81

Articolul 2 Ajustarea capitalului vărsat

(1) Având în vedere că fiecare BCN din afara zonei euro a vărsat deja 3,75 % din cota sa din capitalul subscris al BCE aplicabil la 31 decembrie 2013, în temeiul Deciziei BCE/2013/20, fiecare dintre acestea fie transferă o sumă suplimentară către BCE, fie primeşte înapoi o sumă din partea BCE, după caz, astfel încât să se ajungă la sumele indicate în a treia coloană a tabelului de la articolul 1.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...