Back

Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 32/2014 privind vărsarea capitalului Băncii Centrale Europene de către băncile centrale naţionale ale statelor membre a căror monedă este euro (BCE/2013/30) Număr celex: 32013D0030(01

În vigoare de la 01.01.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene, în special articolul 28.3,

întrucât:

(1) Decizia BCE/2013/19 din 21 iunie 2013 privind vărsarea capitalului Băncii Centrale Europene de către băncile centrale naţionale ale statelor membre a căror monedă este euro a stabilit modalităţile şi măsura în care băncile centrale naţionale (BCN) ale statelor membre a căror monedă este euro (denumite în continuare "BNC din zona euro") au obligaţia de a vărsa capitalul Băncii Centrale Europene (BCE) la 1 iulie 2013.

(2) Decizia BCE/2013/28 din 29 august 2013 privind cotele procentuale ale băncilor centrale naţionale în grila de repartiţie pentru subscrierea la capitalul Băncii Centrale Europene (1) prevede ajustarea grilei de repartiţie pentru subscrierea la capitalul BCE (denumită în continuare "grilă de repartiţie pentru capital") în conformitate cu articolul 29.3 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene şi stabileşte, cu aplicare de la 1 ianuarie 2014, noile ponderi atribuite fiecărei BCN în grila de repartiţie pentru capital ajustată (denumite în continuare "ponderi în grila de repartiţie pentru capital").

(1) A se vedea decizia nr. 30/2014(UE).

(3) Capitalul subscris al BCE va fi de 10 825 007 069,61 EUR de la 1 ianuarie 2014.

(4) Ajustarea grilei de repartiţie pentru capitalul BCE impune adoptarea unei noi decizii BCE de abrogare, cu aplicare de la 1 ianuarie 2014, a Deciziei BCE/2013/19 şi de stabilire a modalităţii şi măsurii în care BCN din zona euro sunt supuse obligaţiei de vărsare a capitalului BCE, cu aplicare de la 1 ianuarie 2014.

(5) În temeiul articolului 1 din Decizia 2013/387/UE a Consiliului din 9 iulie 2013 privind adoptarea de către Letonia a monedei euro la 1 ianuarie 2014, în conformitate cu articolul 140 alineatul (2) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, Letonia îndeplineşte condiţiile necesare pentru adoptarea monedei euro, iar derogarea care i-a fost acordată în temeiul articolului 4 din Actul de aderare din 2003 se abrogă de la 1 ianuarie 2014.

(6) Obligaţia Latvijas Banka de a vărsa partea restantă din contribuţia sa la capitalul BCE începând de la 1 ianuarie 2014, având în vedere grila de repartiţie pentru capital ajustată, va fi stabilită într-o decizie separată a Consiliului guvernatorilor privind vărsarea capitalului, transferul activelor din rezervele valutare şi contribuţiile la rezervele şi provizioanele Băncii Centrale Europene din partea Latvijas Banka,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1 Valoarea şi forma capitalului subscris şi vărsat

Începând cu 1 ianuarie 2014, fiecare BCN din zona euro varsă integral cota sa la capitalul subscris al BCE.

Ţinând cont de ponderile în grila de repartiţie pentru capital prevăzute la articolul 2 din Decizia BCE/2013/28, fiecare BCN din zona euro deţine un capital total subscris şi vărsat a cărui valoare este indicată în dreptul denumirii sale în următorul tabel:

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...