Back

Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 31/2014 de stabilire a termenilor şi condiţiilor privind transferurile cotelor din capitalul Băncii Centrale Europene între băncile centrale naţionale şi ajustarea capitalului vărsat (BCE/2013/29) Număr celex: 32013D0029(01)

În vigoare de la 01.01.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene, în special articolul 28.5,

întrucât:

(1) Decizia BCE/2013/28 din 29 august 2013 privind cotele procentuale ale băncilor centrale naţionale în grila de repartiţie pentru subscrierea la capitalul Băncii Centrale Europene(1) prevede ajustarea ponderilor atribuite băncilor centrale naţionale (BCN) în grila de repartiţie pentru subscrierea la capitalul Băncii Centrale Europene (BCE) (denumite în continuare "ponderi în grila de repartiţie pentru capital" şi, respectiv, "grilă de repartiţie pentru capital"). Această ajustare impune Consiliului guvernatorilor să stabilească termenii şi condiţiile privind transferurile cotelor din capital între BCN care sunt membre ale Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC) la 31 decembrie 2013, pentru a se asigura că distribuirea acestor cote corespunde ajustărilor efectuate. În consecinţă, este necesară adoptarea unei noi decizii care să abroge cu aplicare de la 1 ianuarie 2014 Decizia BCE/2013/18 din 21 iunie 2013 de stabilire a termenilor şi condiţiilor privind transferurile cotelor din capitalul Băncii Centrale Europene între băncile centrale naţionale şi ajustarea capitalului vărsat.

(1) A se vedea decizia nr. 30/2014(UE).

(2) Decizia BCE/2013/30 din 29 august 2013 privind vărsarea capitalului Băncii Centrale Europene de către băncile centrale naţionale ale statelor membre a căror monedă este euro (2) stabileşte modalităţile şi măsura în care băncile centrale naţionale ale statelor membre a căror monedă este euro (denumite în continuare "BCN din zona euro") au obligaţia de a vărsa capitalul BCE, având în vedere grila de repartiţie pentru capital ajustată. Decizia BCE/2013/31 din 30 august 2013 privind vărsarea capitalului Băncii Centrale Europene de către băncile centrale naţionale din afara zonei euro (3) stabileşte procentajul pe care BCN ale statelor membre a căror monedă nu este euro (denumite în continuare "BCN din afara zonei euro") sunt obligate să-l verse cu aplicare de la 1 ianuarie 2014, având în vedere grila de repartiţie pentru capital ajustată.

(2) A se vedea decizia nr. 32/2014(UE).

(3) A se vedea decizia nr. 33/2014(UE).

(3) BCN din zona euro, cu excepţia Latvijas Banka, au vărsat deja cotele ce le revin la capitalul subscris al BCE, în conformitate cu Decizia BCE/2013/19 din 21 iunie 2013 privind vărsarea capitalului Băncii Centrale Europene de către băncile centrale naţionale ale statelor membre a căror monedă este euro. Ţinând cont de aceasta, articolul 2 alineatul (1) din Decizia BCE/2013/30 prevede că BCN din zona euro ar trebui fie să transfere o sumă suplimentară către BCE, fie să primească înapoi o sumă din partea BCE, după caz, astfel încât să se ajungă la sumele indicate în tabelul de la articolul 1 din Decizia BCE/2013/30.

(4) În plus, o decizie separată a Consiliului guvernatorilor privind vărsarea capitalului, transferul activelor din rezervele valutare şi contribuţiile la rezervele şi provizioanele Băncii Centrale Europene din partea Latvijas Banka prevăd că Latvijas Banka, care, de la 1 ianuarie 2014, va fi o BCN din zona euro, are obligaţia de a vărsa partea restantă din contribuţia sa la capitalul BCE, pentru a ajunge la suma indicată în dreptul denumirii sale în tabelul din articolul 1 din Decizia BCE/2013/30, ţinând cont de grila de repartiţie pentru capital ajustată.

(5) De asemenea, BCN din afara zonei euro au vărsat deja un procent din cotele ce le revin la capitalul subscris al BCE, în temeiul Deciziei BCE/2013/20 din 21 iunie 2013 privind vărsarea capitalului Băncii Centrale Europene de către băncile centrale naţionale din afara zonei euro. Ţinând cont de aceasta, articolul 2 alineatul (1) din Decizia BCE/2013/31 prevede că fiecare dintre acestea ar trebui fie să transfere o sumă suplimentară către BCE, fie să primească înapoi o sumă din partea BCE, după caz, astfel încât să se ajungă la sumele indicate în a treia coloană a tabelului de la articolul 1 din Decizia BCE/2013/31,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1 Transferul cotelor din capital

Ţinând cont de cota din capitalul BCE pe care fiecare BCN a subscris-o la 31 decembrie 2013 şi de cota din capitalul BCE pe care fiecare BCN o va subscrie cu aplicare de la 1 ianuarie 2014 ca urmare a ajustării ponderilor în grila de repartiţie pentru capital prevăzute la articolul 2 din Decizia BCE/2013/28, BCN îşi transferă cotele din capital între ele prin intermediul transferurilor către şi de la BCE, astfel încât să se asigure că distribuţia cotelor din capital valabilă de la 1 ianuarie 2014 corespunde ponderilor ajustate. În acest scop, în temeiul prezentului articol şi fără a fi nevoie de orice altă formalitate sau acţiune, se consideră că fiecare BCN transferă sau primeşte de la 1 ianuarie 2014 cota din capitalul subscris al BCE indicată în dreptul denumirii sale în cea de a patra coloană a tabelului din anexa I la prezenta decizie, unde "+" se referă la cota din capital pe care BCE trebuie să o transfere către BCN, iar "-" la cota din capital pe care BCN trebuie să o transfere către BCE.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...