Back

Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 30/2014 privind cotele procentuale ale băncilor centrale naţionale în grila de repartiţie pentru subscrierea la capitalul Băncii Centrale Europene (BCE/2013/28) Număr celex: 32013D0028(01)

În vigoare de la 01.01.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene, în special articolele 29.3 şi 29.4,

având în vedere contribuţia adusă de Consiliul general al Băncii Centrale Europene (BCE) în conformitate cu articolul 46.2 a patra liniuţă din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene,

întrucât:

(1) Decizia BCE/2013/17 din 21 iunie 2013 privind cotele procentuale ale băncilor centrale naţionale în grila de repartiţie pentru subscrierea la capitalul Băncii Centrale Europene a stabilit, cu aplicare de la 1 iulie 2013, ponderile atribuite băncilor centrale naţionale (BCN) care la 1 iulie 2013 erau membre ale Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC) în grila de repartiţie pentru subscrierea la capitalul BCE (denumite în continuare "ponderi în grila de repartiţie pentru capital" şi, respectiv, "grilă de repartiţie pentru capital").

(2) Articolul 29.3 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare "Statutul SEBC") impune ajustarea ponderilor în grila de repartiţie pentru capital la fiecare cinci ani după înfiinţarea SEBC, prin analogie cu dispoziţiile prevăzute la articolul 29.1 din Statut. Grila de repartiţie pentru capital ajustată se aplică din prima zi a anului următor anului în care intervine ajustarea.

(3) Ultima ajustare a ponderilor în grila de repartiţie pentru capital în conformitate cu articolul 29.3 din Statutul SEBC s-a făcut în 2008, cu aplicare de la 1 ianuarie 2009. Extinderea ulterioară a grilei de repartiţie pentru capital a BCE s-a făcut în conformitate cu articolul 48.3 din Statutul SEBC, având în vedere aderarea unui nou stat membru la Uniunea Europeană.

(4) În conformitate cu Decizia 2003/517/CE a Consiliului din 15 iulie 2003 privind datele statistice ce vor fi utilizate la ajustarea cheii de subscriere la capitalul Băncii Centrale Europene, Comisia Europeană a furnizat BCE datele statistice care trebuie utilizate pentru determinarea grilei de repartiţie pentru capital ajustate,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1 Rotunjire

În cazul în care Comisia Europeană furnizează date statistice revizuite care trebuie utilizate pentru ajustarea grilei de repartiţie pentru capital, iar totalul cifrelor nu însumează 100 %, diferenţa se compensează după cum urmează: (i) dacă totalul este mai mic de 100 %, prin adăugarea a 0,0001 dintr-un punct procentual la cea mai mică cotă sau cele mai mici cote, în ordine crescătoare, până la obţinerea unui total de exact 100 %; sau (ii) dacă totalul este mai mare de 100 %, prin scăderea a 0,0001 dintr-un punct procentual din cea mai mare cotă sau cele mai mari cote, în ordine descrescătoare, până se obţine exact 100 %.

Articolul 2 Ponderile în grila de repartiţie pentru capital

Ponderile atribuite fiecărei BCN în grila de repartiţie pentru capital descrisă la articolul 29 din Statutul SEBC sunt, începând cu 1 ianuarie 2014, următoarele:

Nationale Bank van België/Banque
Nationale de Belgique
2,4778 %
Българска народна банка
Banca Naţională a Bulgariei
0,8590 %
Česká národní banka 1,6075 %
Danmarks Nationalbank 1,4873 %
Deutsche Bundesbank 17,9973 %
Eesti Pank 0,1928 %
Banc Ceannais na hÉireann/Central
Bank of Ireland
1,1607 %
Bank of Greece 2,0332 %
Banco de España 8,8409 %
Banque de France 14,1792 %
Hrvatska narodna banka 0,6023 %
Banca d'Italia 12,3108 %
Central Bank of Cyprus 0,1513 %
Latvijas Banka 0,2821 %
Lietuvos bankas 0,4132 %
Banque centrale du Luxemburg 0,2030 %
Magyar Nemzeti Bank 1,3798 %
Bank Centrali ta' Malta/Central
Bank of Malta
0,0648 %
De Nederlandsche Bank 4,0035 %
Oesterreichische Nationalbank 1,9631 %
Narodowy Bank Polski 5,1230 %
Banco de Portugal 1,7434 %
Banca Naţională a României 2,6024 %
Banka Slovenije 0,3455 %
Národná banka Slovenska 0,7725 %
Suomen Pankki 1,2564 %
Sveriges Riksbank 2,2729 %
Bank of England 13,6743 %

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...