Back

Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 29/2014 de modificare a Deciziei BCE/2010/29 privind emisiunea de bancnote euro (BCE/2013/27) Număr celex: 32013D0027(01)

În vigoare de la 01.01.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 128 alineatul (1),

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene, în special articolul 16,

întrucât:

(1) Decizia BCE/2013/28 din 29 august 2013 privind cotele procentuale ale băncilor centrale naţionale în grila de repartiţie pentru subscrierea la capitalul Băncii Centrale Europene (1) prevede ajustarea grilei de repartiţie pentru subscrierea la capitalul Băncii Centrale Europene (BCE) (denumită în continuare "grilă de repartiţie pentru capital") în conformitate cu articolul 29.3 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene şi stabileşte, cu aplicare de la 1 ianuarie 2014, noile ponderi atribuite fiecărei bănci centrale naţionale (BCN) în grila de repartiţie pentru capital ajustată (denumite în continuare "ponderi în grila de repartiţie pentru capital").

(1) A se vedea decizia nr. 30/2014(UE).

(2) În temeiul articolului 1 din Decizia 2013/387/UE a Consiliului din 9 iulie 2013 privind adoptarea de către Letonia a monedei euro la 1 ianuarie 2014, în conformitate cu articolul 140 alineatul (2) din Tratat, Letonia îndeplineşte condiţiile necesare pentru adoptarea monedei euro, iar derogarea care i-a fost acordată în temeiul articolului 4 din Actul de aderare din 2003 se abrogă de la 1 ianuarie 2014.

(3) Articolul 1 litera (d) din Decizia BCE/2010/29 din 13 decembrie 2010 privind emisiunea de bancnote euro defineşte "grila pentru alocarea bancnotelor" şi face trimitere la anexa I la acea decizie, în care se precizează grila pentru alocarea bancnotelor ce se aplică de la 1 iulie 2013. Întrucât de la 1 ianuarie 2014 se vor aplica noi ponderi în grila de repartiţie pentru capital şi Letonia va adopta euro la 1 ianuarie 2014, Decizia BCE/2010/29 trebuie modificată pentru a stabili grila pentru alocarea bancnotelor aplicabilă de la 1 ianuarie 2014,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1 Modificare

(1) Articolul 1 litera (d) ultima teză din Decizia BCE/2010/29 se înlocuieşte cu următorul text:

"

Anexa I la prezenta decizie cuprinde grila pentru alocarea bancnotelor aplicabilă de la 1 ianuarie 2014."

(2) Anexa I la Decizia BCE/2010/29 se înlocuieşte cu textul din anexa la prezenta decizie.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...