Back

Comisia Europeană

Regulamentul nr. 40/2014 de autorizare a unei menţiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, alta decât cea care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire şi la dezvoltarea şi sănătatea copiilor, şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 432/2012 (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32014R0040

În vigoare de la 18.01.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare, în special articolul 18 alineatul (4),

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 prevede că menţiunile de sănătate înscrise pe produsele alimentare sunt interzise, cu excepţia cazului în care sunt autorizate de Comisie în conformitate cu regulamentul respectiv şi incluse într-o listă de menţiuni permise.

(2) În temeiul articolului 13 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, s-a adoptat Regulamentul (UE) nr. 432/2012 al Comisiei de stabilire a unei liste de menţiuni de sănătate permise, înscrise pe produsele alimentare, altele decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire şi la dezvoltarea şi sănătatea copiilor.

(3) Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 prevede, de asemenea, obligaţia operatorilor din sectorul alimentar de a depune cererile de autorizare a menţiunilor de sănătate la autoritatea naţională competentă a unui stat membru. Autoritatea naţională competentă transmite cererile valabile către Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară (EFSA), denumită în continuare "autoritatea", în vederea efectuării unei evaluări ştiinţifice, precum şi către Comisie şi statele membre în scop informativ.

(4) Comisia trebuie să decidă cu privire la autorizarea menţiunilor de sănătate, ţinând seama de avizul emis de autoritate.

(5) Pentru a stimula inovarea, menţiunile de sănătate care se bazează pe dovezi ştiinţifice stabilite recent şi/sau care includ o cerere de protecţie a datelor care fac obiectul unor drepturi de proprietate sunt supuse unei proceduri accelerate de autorizare.

(6) În urma unei cereri din partea Nordic Sugar A/S, prezentată în temeiul articolului 13 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, s-a solicitat autorităţii să emită un aviz cu privire la o menţiune de sănătate legată de efectele fibrelor din sfecla de zahăr în ceea ce priveşte creşterea volumului bolului fecal (întrebarea nr. EFSA-Q-2011-00972). Menţiunea de sănătate propusă de solicitant a fost formulată după cum urmează: "Fibrele din sfecla de zahăr cresc volumul bolului fecal".

(7) La 8 decembrie 2011, Comisia şi statele membre au primit avizul ştiinţific din partea autorităţii, care concluziona că, pe baza datelor prezentate, s-a stabilit o relaţie cauză-efect între consumul de fibre din sfecla de zahăr şi efectul pretins. În consecinţă, o menţiune de sănătate care reflectă această concluzie ar trebui considerată conformă cu cerinţele Regulamentului (CE) nr. 1924/2006 şi ar trebui inclusă în lista menţiunilor permise a Uniunii, stabilită prin Regulamentul (UE) nr. 432/2012.

(8) Unul dintre obiectivele Regulamentului (CE) nr. 1924/2006 este acela de a asigura veridicitatea, claritatea, fiabilitatea şi utilitatea menţiunilor de sănătate pentru consumatori şi faptul că formularea şi prezentarea sunt luate în considerare în acest sens. Prin urmare, în situaţia în care formularea menţiunilor utilizate de solicitant are acelaşi înţeles pentru consumatori ca cea a unei menţiuni de sănătate autorizate, deoarece demonstrează că există aceeaşi relaţie între o categorie de alimente, un aliment sau unul dintre constituenţii săi şi sănătate, acestea ar trebui să facă obiectul aceloraşi condiţii de utilizare ca cele indicate în anexa la prezentul regulament.

(9) În conformitate cu articolul 20 din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, registrul privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate, care conţine toate menţiunile de sănătate autorizate, ar trebui să fie actualizat pentru a lua în considerare prezentul regulament.

(10) Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 432/2012 ar trebui modificat în consecinţă.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...