Back

Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 796/2013 privind aprobarea volumului emisiunii de monede metalice în 2014 (BCE/2013/46) Număr celex: 32013D0046(01)

În vigoare de la 10.01.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 128 alineatul (2) şi articolul 140 alineatul (2),

având în vedere Decizia 2013/387/UE a Consiliului din 9 iulie 2013 privind adoptarea de către Letonia a monedei euro la 1 ianuarie 2014, în special articolul 1,

întrucât:

(1) De la 1 ianuarie 1999, Banca Centrală Europeană (BCE) are dreptul exclusiv de a aproba volumul emisiunii de monede metalice de către statele membre a căror monedă este euro.

(2) Derogarea în favoarea Letoniei, prevăzută la articolul 4 din Actul de aderare din 2003, se abrogă începând cu 1 ianuarie 2014.

(3) Cele 17 state membre a căror monedă este euro şi Letonia au prezentat BCE spre aprobare estimările lor privind volumul emisiunii de monede metalice euro prevăzut pentru 2014, însoţite de note explicative privind metodologia de prognozare,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1 Aprobarea volumului emisiunii de monede metalice euro prevăzut pentru 2014

BCE aprobă volumul emisiunii de monede metalice euro de către statele membre a căror monedă este euro prevăzut pentru 2014, astfel cum se descrie în tabelul următor:

(milioane EUR)
Emisiunea de monede metalice destinate circulaţiei şi emisiunea de monede de colecţie (care nu sunt destinate circulaţiei) în 2014
Belgia 24,925
Germania 655
Estonia 11,14
Irlanda 48,96
Grecia 6,856
Spania 201,24
Franţa 267
Italia 58,36
Cipru 5,1
Luxemburg 45
Malta 10,04
Ţările de Jos 97,5
Letonia 80,91
Austria 247
Portugalia 20,4
Slovenia 12
Slovacia 21,4
Finlanda 60

Articolul 2 Dispoziţie finală

Prezenta decizie se adresează statelor membre a căror monedă este euro şi Letoniei.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 6 decembrie 2013.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...