Back

Comisia Europeană

Regulamentul nr. 17/2014 de stabilire a formularului standardizat pentru notificarea unei măsuri speciale în cadrul mecanismului de reacţie rapidă împotriva fraudelor în materie de TVA Număr celex: 32014R0017

În vigoare de la 11.01.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, în special articolul 199b alineatul (4),

întrucât:

(1) Directiva 2006/112/CE, astfel cum a fost modificată de Directiva 2013/42/UE a Consiliului, introduce un mecanism de reacţie rapidă pentru combaterea fraudelor în ceea ce priveşte taxa pe valoarea adăugată (TVA).

(2) Mecanismul de reacţie rapidă permite statelor membre să notifice adoptarea unei măsuri speciale ca derogare de la regula generală prevăzută de Directiva 2006/112/CE în ceea ce priveşte persoana obligată la plata TVA. Măsura respectivă constă în aplicarea taxării inverse în scopul combaterii formelor neprevăzute şi masive de fraudă care ar putea duce la pierderi financiare considerabile şi ireparabile.

(3) Pentru a se facilita prelucrarea notificării măsurilor speciale bazate pe mecanismul de reacţie rapidă, ar trebui adoptat un formular de notificare standardizat, care să descrie şi să structureze informaţiile pe care trebuie să le furnizeze statul membru care emite notificarea.

(4) În vederea scurtării şi raţionalizării procedurii de notificare, aceste formulare ar trebui transmise electronic Comisiei.

(5) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru cooperare administrativă,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1) Statele membre utilizează formularul standardizat din anexa la prezentul regulament pentru a notifica Comisiei adoptarea unei măsuri speciale bazate pe mecanismul de reacţie rapidă prevăzute la articolul 199b din Directiva 2006/112/CE.

(2) Notificarea menţionată la alineatul (1) se transmite prin mijloace electronice la o adresă de e-mail creată în acest scop şi comunicată de Comisie Comitetului permanent pentru cooperare administrativă.

Articolul 2

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...