Back

Comisia Europeană

Decizia nr. 6/2014 privind recunoaşterea "Schemei privind motorina regenerabilă HVO pentru verificarea conformităţii cu criteriile de durabilitate pentru biocarburanţi precizate în DER" în vederea demonstrării conformităţii cu criteriile de durabilitate în temeiul Directivelor 98/70/CE şi 2009/28/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului Număr celex: 32014D0006

În vigoare de la 30.01.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE şi 2003/30/CE, în special articolul 18 alineatul (6),

având în vedere Directiva 98/70/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 1998 privind calitatea benzinei şi a motorinei şi de modificare a Directivei 93/12/CEE a Consiliului în special articolul 7c alineatul (6),

după consultarea Comitetului privind durabilitatea biocarburanţilor şi a biolichidelor,

întrucât:

(1) Directivele 98/70/CE şi 2009/28/CE stabilesc criterii de durabilitate pentru biocarburanţi. Articolele 7b şi 7c şi anexa IV din Directiva 98/70/CE sunt similare articolelor 17 şi 18 şi anexei V din Directiva 2009/28/CE.

(2) În cazul în care biocarburanţii şi biolichidele se iau în considerare pentru scopurile menţionate la articolul 17 alineatul (1) literele (a), (b) şi (c) din Directiva 2009/28/CE, statele membre ar trebui să solicite operatorilor economici să demonstreze că biocarburanţii şi biolichidele respectă criteriile de durabilitate de la articolul 17 alineatele (2) - (5) din Directiva 2009/28/CE.

(3) Atunci când un operator economic prezintă dovezi sau date obţinute în conformitate cu o schemă voluntară care a fost recunoscută de Comisie, în măsura prevăzută în decizia de recunoaştere, un stat membru nu ar trebui să solicite furnizorului dovezi suplimentare ale conformităţii cu criteriile de durabilitate.

(4) Cererea de recunoaştere a "Schemei privind motorina regenerabilă HVO pentru verificarea conformităţii cu criteriile de durabilitate pentru biocarburanţi precizate în DER", care demonstrează că transporturile de biocarburanţi respectă criteriile de durabilitate precizate în Directiva 98/70/CE şi în Directiva 2009/28/CE, a fost transmisă Comisiei la data de 14 august 2013. Schema poate acoperi toate materiile prime care sunt adecvate pentru biomotorina tip HVO (inclusiv uleiul de palmier brut, uleiul de rapiţă, uleiul de soia şi grăsimile animale) şi are aplicabilitate globală. Schema vizează întregul lanţ de aprovizionare, de la producţia de materii prime până la distribuţia biocarburanţilor. Schema recunoscută ar trebui să fie disponibilă publicului prin intermediul platformei de transparenţă înfiinţată în temeiul Directivei 2009/28/CE. Aspectele sensibile din punct de vedere comercial ar trebui luate în considerare şi ar putea determina publicarea doar parţială a schemei.

(5) Evaluarea "Schemei privind motorina regenerabilă HVO pentru verificarea conformităţii cu criteriile de durabilitate pentru biocarburanţi precizate în DER" a constatat că aceasta respectă în mod corespunzător criteriile de durabilitate precizate în Directiva 98/70/CE şi în Directiva 2009/28/CE, precum şi că aplică o metodologie de echilibrare a masei care corespunde cerinţelor de la articolul 7c alineatul (1) din Directiva 98/70/CE şi de la articolul 18 alineatul (1) din Directiva 2009/28/CE.

(6) Evaluarea "Schemei privind motorina regenerabilă HVO pentru verificarea conformităţii cu criteriile de durabilitate pentru biocarburanţi precizate în DER" a constatat că îndeplineşte standarde adecvate în materie de fiabilitate, transparenţă şi auditare independentă, precum şi că respectă cerinţele metodologice din anexa IV la Directiva 98/70/CE şi din anexa V la Directiva 2009/28/CE.

(7) "Schema privind motorina regenerabilă HVO pentru verificarea conformităţii cu criteriile de durabilitate pentru biocarburanţi precizate în DER" a fost evaluată în raport cu legislaţia în vigoare la momentul adoptării prezentei decizii de punere în aplicare a Comisiei. În cazul unor modificări relevante ale temeiului juridic aplicabil, Comisia va evalua schema pentru a stabili dacă aceasta continuă să respecte în mod corespunzător criteriile de durabilitate care au stat la baza recunoaşterii ei.

(8) Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului privind durabilitatea biocarburanţilor şi a biolichidelor,

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...