Back

Comisia Europeană

Decizia nr. 808/2013 privind determinarea limitelor cantitative şi alocarea cotelor, pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2014, pentru substanţele reglementate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind substanţele care diminuează stratul de ozon [notificată cu numărul C(2013) 9205] (Numai textele în limbile croată, engleză, franceză, germană, italiană, maghiară, malteză, neerlandeză, polonă, portugheză şi spaniolă sunt autentice) Număr celex: 32013D0808

În vigoare de la 28.12.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substanţele care diminuează stratul de ozon, în special articolul 10 alineatul (2) şi articolul 16 alineatul (1),

întrucât:

(1) Punerea în liberă circulaţie în Uniune a substanţelor reglementate importate este supusă unor limite cantitative.

(2) Comisia trebuie să determine aceste limite şi să aloce cote întreprinderilor.

(3) În plus, Comisia trebuie să determine cantităţile de substanţe reglementate, altele decât hidroclorofluorocarburile, la care se poate recurge pentru utilizările esenţiale de laborator şi analitice, precum şi întreprinderile care pot utiliza aceste cantităţi.

(4) Determinarea cotelor alocate pentru utilizări esenţiale de laborator şi analitice trebuie să garanteze respectarea limitelor cantitative prevăzute la articolul 10 alineatul (6), prin aplicarea Regulamentului (UE) nr. 537/2011 al Comisiei. Deoarece limitele cantitative respective includ cantităţile de hidroclorofluorocarburi pentru care s-au acordat licenţe pentru utilizări de laborator şi analitice, această alocare trebuie să acopere, de asemenea, producţia şi importul de hidroclorofluorocarburi pentru utilizările menţionate.

(5) Comisia a publicat un aviz adresat întreprinderilor care intenţionează să importe sau să exporte din sau către Uniunea Europeană, în 2014, substanţe reglementate care diminuează stratul de ozon, precum şi întreprinderilor care intenţionează să producă sau să importe aceste substanţe pentru utilizări esenţiale de laborator şi analitice în 2014 şi a primit în urma acestuia declaraţii cu privire la importurile care se intenţionează a se efectua în 2014.

(6) Limitele cantitative şi cotele ar trebui să fie determinate pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2014, conform ciclului de raportare anuală în temeiul Protocolului de la Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon.

(7) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 25 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2009,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1 Limite cantitative pentru punerea în liberă circulaţie

Cantităţile de substanţe reglementate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1005/2009, care pot fi puse în liberă circulaţie în Uniune, în 2014, din surse aflate în afara Uniunii sunt următoarele:

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...