Back

Comisia Europeană

Decizia nr. 806/2013 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru echipamentele de procesare a imaginii [notificată cu numărul C(2013) 9097] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32013D0806

În vigoare de la 28.12.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică, în special articolul 8 alineatul (2),

după consultarea Comitetului pentru etichetare ecologică al Uniunii Europene,

întrucât:

(1) În temeiul Regulamentului (CE) nr. 66/2010, eticheta ecologică a UE poate fi acordată produselor care au un impact redus asupra mediului pe durata întregului lor ciclu de viaţă.

(2) Regulamentul (CE) nr. 66/2010 prevede stabilirea de criterii specifice pentru acordarea etichetei ecologice a UE în funcţie de categoriile de produse.

(3) Criteriile vizează, în special, promovarea produselor care au un impact redus asupra mediului de-a lungul ciclului lor de viaţă, care sunt eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, inclusiv din punct de vedere energetic, şi care conţin o cantitate limitată de substanţe periculoase. Având în vedere că principalele efecte ale echipamentelor de procesare a imaginii asupra mediului de-a lungul ciclului de viaţă sunt legate de utilizarea de hârtie, de consumul de energie şi de utilizarea substanţelor periculoase, ar trebui să fie promovate produsele cu performanţe îmbunătăţite în aceste aspecte. Prin urmare, este oportun să se stabilească criterii de acordare a etichetei ecologice a UE pentru categoria de produse "echipamente de procesare a imaginii".

(4) Criteriile de acordare a etichetei ecologice a UE vor completa cerinţele de proiectare ecologică pentru echipamentele de procesare a imaginii care urmează să fie introduse pe piaţa UE, stabilite printr-o măsură de autoreglementare aplicată de industria de profil în temeiul Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerinţelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic. Măsura de autoreglementare a fost recunoscută de către Comisia Europeană în Raportul Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind sistemul voluntar de proiectare ecologică pentru echipamentele de procesare a imaginii.

(5) Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt în conformitate cu avizul comitetului instituit prin articolul 16 din Regulamentul (CE) nr. 66/2010,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1) Grupa de produse "echipamente de procesare a imaginii" cuprinde produse comercializate pentru birou, pentru de uz casnic sau pentru ambele care produc imagini imprimate, sub forma documentelor sau a fotografiilor pe suport de hârtie, printr-un proces de marcare de la una sau ambele surse de mai jos:

(a) o imagine digitală, furnizată de o reţea sau de un card;

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...