Back

Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1417/2013 privind stabilirea formei permisului de liberă trecere emis de Uniunea Europeană Număr celex: 32013R1417

În vigoare de la 01.01.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Protocolul nr. 7 privind privilegiile şi imunităţile Uniunii Europene anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană, la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice, în special articolul 6 primul paragraf din protocol,

întrucât:

(1) Articolul 6 primul paragraf din Protocolul nr. 7 privind privilegiile şi imunităţile Uniunii Europene (denumit în continuare "protocolul") prevede că forma permisului de liberă trecere este stabilită de către Consiliu şi că acesta este recunoscut ca document de călătorie valabil de către autorităţile statelor membre.

(2) Se reaminteşte faptul că articolul 6 primul paragraf din protocol se aplică membrilor instituţiilor Uniunii şi agenţilor Uniunii cărora li se aplică fie Statutul funcţionarilor, fie Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Uniunii Europene.

(3) Articolul 23 din Statutul funcţionarilor, precum şi articolele 11 şi 81 din Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Uniunii Europene stabilesc condiţiile în care se emite permisul de liberă trecere funcţionarilor Uniunii.

(4) În interesul Uniunii şi pentru a se conforma obligaţiei de prudenţă, permisul de liberă trecere se poate acorda, în mod excepţional, şi solicitanţilor speciali, pe baza unei motivaţii temeinic justificate.

(5) În orice caz, un permis de liberă trecere nu acordă titularului privilegii şi imunităţi.

(6) Permisul de liberă trecere ar trebui să fie recunoscut ca document de călătorie valabil de către autorităţile statelor membre. Comisia ar trebui să facă uz de posibilitatea, prevăzută la articolul 6 al doilea paragraf din protocol, de a încheia acordurile necesare cu ţările terţe în vederea recunoaşterii permisului de liberă trecere ca document de călătorie valabil pentru trecerea frontierei şi pe teritoriul ţărilor terţe.

(7) Evoluţiile la nivelul Uniunii, în special instituirea Serviciului European de Acţiune Externă, au sporit necesitatea unei abordări coerente între nivelul internaţional şi cel al Uniunii.

(8) Forma permisului de liberă trecere ar trebui să fie actualizată pentru a ajunge la standarde de securitate îmbunătăţite şi pentru a contribui la asigurarea unui nivel corespunzător de protecţie împotriva contrafacerii şi falsificării. În permisele de liberă trecere ar trebui integrate standarde comune de securitate şi date de identificare biometrice interoperabile, în vederea stabilirii unei legături fiabile între titularul legitim şi document, contribuind astfel în mod semnificativ la protecţia împotriva utilizării sale frauduloase.

(9) În special, forma permisului de liberă trecere ar trebui să respecte normele de securitate şi specificaţiile tehnice aplicabile documentelor de călătorie naţionale emise de statele membre în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2252/2004 al Consiliului. Aceasta permite respectarea specificaţiilor Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale (denumită în continuare: "OACI"), mai ales a celor cuprinse în documentul 9303 privind documentele de călătorie care pot fi citite automat, deoarece vor contribui la protejarea permisului de liberă trecere împotriva utilizării frauduloase şi vor face ca acesta să fie recunoscut la nivel internaţional ca document de călătorie valabil. De asemenea, Uniunea ar trebui să participe la sistemul de informaţii privind cheile publice al OACI, respectând normele aplicabile şi practicile recomandate ale OACI pentru a permite facilitarea validării permiselor de liberă trecere în întreaga lume.

(10) Pentru a se asigura aplicarea în aceeaşi măsură, după caz, în cazul permiselor de liberă trecere ale Uniunii, a unor condiţii uniforme pentru viitoarele standarde de securitate şi specificaţii tehnice pentru paşapoarte şi documente de călătorie emise de statele membre, ar trebui să se acorde Comisiei competenţe de executare. De asemenea, ar trebui să se acorde Comisiei competenţe de executare în vederea stabilirii unor norme adresate instituţiilor, agenţiilor sau altor organisme ale Uniunii, precum şi Serviciului European de Acţiune Externă (denumite în continuare "instituţiile"), în cazurile de pierdere, furt, emitere de duplicate şi restituiri ale permiselor de liberă trecere. Respectivele competenţe ar trebui să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului.

(11) Ar trebui să se utilizeze procedura de consultare pentru adoptarea actelor de punere în aplicare prin care se asigură, după caz, conformitatea cu viitoarele standarde de securitate şi specificaţii tehnice minime pentru paşapoarte şi documente de călătorie emise de statele membre adoptate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2252/2004, care pot rămâne secrete pentru a preveni riscul de contrafacere şi de falsificare. Procedura de consultare ar trebui să fie utilizată, de asemenea, pentru adoptarea actelor de punere în aplicare privind tratarea permiselor de liberă trecere de către instituţii a cazurilor de pierdere, furt, emitere de duplicate şi restituiri. În cadrul procedurii de consultare, Comisia ar trebui să fie asistată de comitetul instituit prin articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1683/95 al Consiliului.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...