Back

Comisia Europeană

Regulamentul nr. 1419/2013 privind recunoaşterea organizaţiilor de producători şi a organizaţiilor interprofesionale, extinderea normelor organizaţiilor de producători şi ale organizaţiilor interprofesionale şi publicarea preţurilor de declanşare, aşa cum se prevede în Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură Număr celex: 32013R1419

În vigoare de la 28.12.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, în special articolele 21, 27 şi 32,

întrucât:

(1) Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 prevede recunoaşterea organizaţiilor de producători şi a organizaţiilor interprofesionale, extinderea normelor organizaţiilor de producători şi ale organizaţiilor interprofesionale, precum şi fixarea preţurilor care declanşează mecanismul de stocare.

(2) Este necesar să se precizeze termenele, procedurile şi forma cererilor de recunoaştere şi de retragere a recunoaşterii organizaţiilor de producători şi a organizaţiilor interprofesionale, precum şi formatul, termenele şi procedurile prin care statele membre îi comunică Comisiei deciziile de acordare sau de retragere a recunoaşterii.

(3) Este necesar să se specifice formatul şi procedura prin care statele membre notifică Comisiei normele privind organizaţiile de producători sau organizaţiile interprofesionale pe care intenţionează să le declare obligatorii pentru toate organizaţiile de producători sau pentru toţi operatorii dintr-un anumit domeniu sau din domenii specifice.

(4) Este necesar să se specifice formatul în care statele membre publică preţurile de declanşare care vor fi aplicate de organizaţiile de producători recunoscute pe teritoriile lor.

(5) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de examinare a produselor pescăreşti şi de acvacultură,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1 Definiţii

În sensul prezentului regulament se aplică următoarele definiţii:

(a) "organizaţii de producători" înseamnă organizaţii de producători din domeniul pescuitului şi acvaculturii şi asociaţiile acestora, instituite în conformitate cu articolele 6 şi 9 din Regulamentul (UE) nr. 1379/2013;

(b) "organizaţii interprofesionale" înseamnă organizaţii de operatori instituite în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (UE) nr. 1379/2013.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...