Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 797/2013 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atribuţii specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce priveşte politicile legate de supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit Număr celex: 32013D0797

În vigoare de la 24.12.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 291 alineatul (2),

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atribuţii specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce priveşte politicile legate de supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit, în special articolul 26 alineatul (3),

întrucât:

(1) La 15 octombrie 2013, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atribuţii specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce priveşte politicile legate de supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit.

(2) Planificarea şi executarea atribuţiilor conferite BCE ar trebui asumate în întregime de un organism intern format din preşedintele şi vicepreşedintele acestuia şi patru reprezentanţi ai BCE, precum şi din câte un reprezentant al autorităţii naţionale competente din fiecare stat membru participant ("Consiliul de supraveghere").

(3) Consiliul de supraveghere ar trebui să fie un organism esenţial în executarea atribuţiilor de supraveghere de către BCE, atribuţii care, până acum, au fost întotdeauna în mâinile autorităţilor naţionale competente. Din acest motiv, Consiliului ar trebui să i se confere competenţa de a adopta o decizie de punere în aplicare pentru numirea, inter alia, a preşedintelui Consiliului de supraveghere.

(4) În conformitate cu articolul 26 alineatul (3) din regulamentul sus-menţionat, după audierea Consiliului de supraveghere, la 22 noiembrie BCE a prezentat Parlamentului European, spre aprobare, o propunere de numire a preşedintelui Consiliului de supraveghere. Parlamentul European a aprobat această propunere la 11 decembrie.

(5) Ulterior, la 11 decembrie 2013, BCE a prezentat Consiliului o propunere de numire a preşedintelui Consiliului de supraveghere,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se numeşte dna Daniele NOUY în funcţia de preşedinte al Consiliului de supraveghere al Băncii Centrale Europene.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...