Back

Consiliul de Cooperare UE

Decizia nr. 1/2013 privind adoptarea regulamentului său de procedură şi a celui al Comitetului de cooperare (2013/802/UE) Număr celex: 22013D0802

În vigoare de la 24.12.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL DE COOPERARE UE-IRAK,

având în vedere Acordul de parteneriat şi cooperare dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Irak, pe de altă parte (denumit în continuare "acordul"), în special articolul 111,

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 117 din acord, anumite dispoziţii ale acestuia se aplică cu titlu provizoriu de la 1 august 2012.

(2) Pentru a contribui la punerea în aplicare efectivă a acordului, cadrul instituţional al acestuia ar trebui să fie instituit cât mai curând posibil. Adoptarea măsurilor necesare în acest sens revine Consiliului de cooperare.

(3) În conformitate cu articolul 111 alineatul (3) din acord, Consiliul de cooperare îşi stabileşte propriul regulament de procedură. De asemenea, Consiliul de cooperare stabileşte regulamentul de procedură al Comitetului de cooperare, pentru ca acesta din urmă să devină operaţional cât mai curând posibil.

(4) În conformitate cu articolul 10 din regulamentul său de procedură, Consiliul de cooperare poate lua decizii prin procedură scrisă.

(5) Se impune adoptarea prezentei decizii a Consiliului de cooperare prin procedură scrisă,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articol unic

Prin prezenta decizie se adoptă regulamentul de procedură al Consiliului de cooperare şi regulamentul de procedură al Comitetului de cooperare, astfel cum sunt prevăzute în anexa I şi, respectiv, în anexa II.

Adoptată la Bruxelles, 8 octombrie 2013.

Pentru Consiliul de cooperare UE-Irak
Preşedintele
C. ASHTON

ANEXA I

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...