Back

Comisia Europeană

Decizia nr. 727/UE/2013 de stabilire a unei modalităţi de notificare a informaţiilor cu privire la adoptarea planurilor de gestionare a deşeurilor şi a programelor de prevenire a generării deşeurilor şi la modificările de substanţă survenite în cadrul acestora [notificată cu numărul C(2013) 8641] (Text cu relevanţă pentru SEE) (2013/727/UE) Număr celex: 32013D0727

În vigoare de la 30.12.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, în special articolul 33 alineatul (2),

întrucât:

(1) În temeiul articolului 28 din Directiva 2008/98/CE, statele membre au obligaţia de a se asigura că autorităţile lor competente stabilesc unul sau mai multe planuri de gestionare a deşeurilor care să acopere întregul teritoriu geografic al statului membru în cauză.

(2) De asemenea, până cel târziu la 12 decembrie 2013, statele membre au obligaţia de a stabili programe de prevenire a generării deşeurilor în conformitate cu articolul 29 din Directiva 2008/98/CE.

(3) Pentru a facilita transmiterea către Comisie a informaţiilor relevante privind adoptarea planurilor şi a programelor respective şi modificările de substanţă survenite în cadrul acestora, ar trebui adoptată modalitatea de notificare a informaţiilor respective.

(4) Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 39 din Directiva 2008/98/CE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Statele membre utilizează modalităţile prevăzute în anexele I şi II la prezenta decizie pentru a notifica Comisiei informaţiile cu privire la adoptarea planurilor de gestionare a deşeurilor şi a programelor de prevenire a generării deşeurilor şi la modificările de substanţă survenite în cadrul acestora, menţionate la articolele 28 şi 29 din Directiva 2008/98/CE.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 6 decembrie 2013.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...