Back

Comisia Europeană

Decizia nr. 713/UE/2013 privind înfiinţarea Reţelei infrastructurii europene de cercetare clinică (ECRIN) ca un Consorţiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (ECRIN-ERIC) Număr celex: 32013D0713

În vigoare de la 05.12.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 723/2009 al Consiliului din 25 iunie 2009 privind cadrul juridic comunitar aplicabil unui consorţiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (ERIC), în special articolul 6 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1) Republica Federală Germania, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană şi Republica Portugheză au solicitat Comisiei înfiinţarea Reţelei infrastructurii europene de cercetare clinică (ECRIN) ca un Consorţiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (ECRIN-ERIC).

(2) Republica Franceză a fost aleasă de Republica Federală Germania, Regatul Spaniei, Republica Italiană şi Republica Portugheză ca stat membru gazdă al sediului ECRIN-ERIC.

(3) Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului înfiinţat în temeiul articolului 20 din Regulamentul (CE) nr. 723/2009,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1) Prin prezenta decizie se instituie Reţeaua infrastructurii europene de cercetare clinică (ECRIN) ca un Consorţiu pentru o infrastructură europeană de cercetare, denumită ECRIN-ERIC.

(2) Statutul ECRIN-ERIC este stabilit în anexă. Acest statut este actualizat şi pus la dispoziţia publicului pe site-ul internet al ECRIN-ERIC şi la sediul său statutar.

(3) Elementele esenţiale ale statutului ECRIN-ERIC, a căror modificare necesită aprobarea Comisiei în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 723/2009, sunt prevăzute la articolele 1, 2, 3, 11, 12, 14, 15, 19 şi 20.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...