Back

Comisia Europeană

Regulamentul nr. 1236/2013 privind specificaţia tehnică de interoperabilitate cu privire la subsistemul "material rulant - vagoane de marfă" al sistemului feroviar din Uniunea Europeană şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 321/2013 (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32013R1236

În vigoare de la 03.12.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 iunie 2008 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Comunitate, în special articolul 6 alineatul (1),

întrucât:

(1) Conform articolului 12 din Regulamentul (CE) nr. 881/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind înfiinţarea unei Agenţii Europene a Căilor Ferate, Agenţia Europeană a Căilor Ferate (denumită în continuare "agenţia") trebuie să se asigure că specificaţiile tehnice de interoperabilitate (denumite în continuare STI) sunt adaptate la progresul tehnic, la evoluţia pieţei şi la cerinţele sociale şi să propună Comisiei modificarea STI după cum consideră necesar.

(2) Prin Decizia C(2007) 3371 din 13 iulie 2007, Comisia a acordat Agenţiei un mandat-cadru pentru efectuarea anumitor activităţi în temeiul Directivei 96/48/CE a Consiliului din 23 iulie 1996 privind interoperabilitatea sistemului feroviar transeuropean de mare viteză şi al Directivei 2001/16/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 martie 2001 privind interoperabilitatea sistemului feroviar transeuropean convenţional. În temeiul acestui mandat-cadru, Agenţiei i s-a solicitat să efectueze revizuirea STI pentru vagoanele de marfă.

(3) La 25 martie 2013, Agenţia a emis o recomandare cu privire la modificările STI în cazul vagoanelor de marfă (ERA/REC/01-2013/INT).

(4) Prin urmare, este necesar să se modifice Regulamentul (UE) nr. 321/2013 al Comisiei din 13 martie 2013 privind specificaţia tehnică de interoperabilitate pentru subsistemul "material rulant - vagoane de marfă" al sistemului feroviar din Uniunea Europeană.

(5) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 29 alineatul (1) din Directiva 2008/57/CE,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (UE) nr. 321/2013 se modifică după cum urmează:

1. Articolul 8 alineatul (4) se înlocuieşte cu următorul text:

"

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...