Back

Comisia Europeană

Decizia nr. 701/UE/2013 de instituire a Consorţiului infrastructurii de cercetare pentru bănci biologice şi resurse biomoleculare (BBMRI-ERIC) ca un Consorţiu pentru o infrastructură europeană de cercetare Număr celex: 32013D0701

În vigoare de la 30.11.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 723/2009 al Consiliului din 25 iunie 2009 privind cadrul juridic comunitar aplicabil unui consorţiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (ERIC), în special articolul 6 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1) Regatul Belgiei, Republica Cehă, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Republica Franceză, Republica Italiană, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Finlanda şi Regatul Suediei au solicitat Comisiei să înfiinţeze BBMRI sub forma unui Consorţiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (BBMRI-ERIC). Regatul Norvegiei, Republica Polonă, Confederaţia Elveţiană şi Republica Turcia vor participa la BBMRI-ERIC ca observatori.

(2) Republica Austria a fost aleasă de Regatul Belgiei, Republica Cehă, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Republica Franceză, Republica Italiană, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Finlanda şi Regatul Suediei ca stat membru gazdă al BBMRI-ERIC.

(3) Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului înfiinţat în temeiul articolului 20 din Regulamentul (CE) nr. 723/2009,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1) Se înfiinţează un consorţiu pentru o infrastructură europeană de cercetare vizând infrastructura băncilor biologice şi a resurselor biomoleculare, denumit BBMRI-ERIC.

(2) Statutul BBMRI-ERIC este stabilit în anexă. Respectivul statut se actualizează continuu şi se pune la dispoziţia publicului pe site-ul de internet al BBMRI-ERIC şi la sediul său statutar.

(3) Elementele esenţiale ale statutului BBMRI-ERIC, a căror modificare necesită aprobarea Comisiei în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 723/2009, sunt prezentate la articolele 2, 3, 6, 7, 16, 17, 18, 19 şi 24.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...