Back

Comisia Europeană

Decizia nr. 700/UE/2013 privind înfiinţarea Anchetei sociale europene sub forma unui consorţiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (ESS ERIC) Număr celex: 32013D0700

În vigoare de la 30.11.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 723/2009 al Consiliului din 25 iunie 2009 privind cadrul juridic comunitar aplicabil unui consorţiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (ERIC), în special articolul 6 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1) Regatul Belgiei, Republica Cehă, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Lituania, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Regatul Suediei şi Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord au solicitat Comisiei să înfiinţeze Ancheta socială europeană sub forma unui consorţiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (ESS ERIC). Regatul Norvegiei şi Confederaţia Elveţiană vor participa iniţial la ESS ERIC în calitate de observatori.

(2) Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord a fost ales de Regatul Belgiei, Republica Cehă, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Lituania, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia şi Regatul Suediei în calitate de stat membru gazdă al ESS ERIC.

(3) Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului înfiinţat în temeiul articolului 20 din Regulamentul (CE) nr. 723/2009,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1) Se înfiinţează, pentru infrastructura de cercetare Ancheta socială europeană, un consorţiu pentru o infrastructură europeană de cercetare denumit ESS ERIC.

(2) Statutul ESS ERIC este prezentat în anexă. El este actualizat continuu şi este pus la dispoziţia publicului pe siteul internet al ESS ERIC şi la sediul său statutar.

(3) Elementele esenţiale ale statutului ESS ERIC, a căror modificare necesită aprobarea Comisiei în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 723/2009, sunt prezentate la articolele 1, 2, 20, 21, 22, 23, 24 şi 25.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...