Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 45/2001 privind protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituţiile şi organele comunitare şi privind libera circulaţie a acestor date Număr celex: 32001R0045

În vigoare de la 12.01.2001

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 286,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social,

în conformitate cu procedura stabilită la articolul 251 din tratat (1),

(1) Avizul Parlamentului European din 14 noiembrie 2000 şi Decizia Consiliului din 30 noiembrie 2000.

întrucât:

(1) Articolul 286 din tratat impune aplicarea, în cazul instituţiilor şi organelor comunitare, a actelor comunitare privind protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi la libera circulaţie a acestor date.

(2) Un sistem complet dezvoltat de protecţie a datelor cu caracter personal nu implică doar conferirea de drepturi persoanelor vizate şi de obligaţii în sarcina celor care prelucrează datele cu caracter personal, ci şi stabilirea de sancţiuni corespunzătoare pentru contravenienţi şi monitorizarea acestora de către o autoritate independentă de supraveghere.

(3) Articolul 286 alineatul (2) din tratat prevede instituirea unei autorităţi independente de supraveghere însărcinate cu monitorizarea aplicării respectivelor acte comunitare în cazul instituţiilor şi organelor comunitare.

(4) Articolul 286 alineatul (2) din tratat prevede adoptarea oricăror altor dispoziţii necesare.

(5) Este necesar un regulament care să confere persoanelor drepturi garantate din punct de vedere juridic, să definească obligaţiile operatorilor în cadrul instituţiilor şi organelor comunitare şi să prevadă instituirea unei autorităţi independente de supraveghere care să răspundă de monitorizarea prelucrării datelor cu caracter personal de către instituţiile şi organele comunitare.

(6) A fost consultat grupul de lucru pentru protecţia persoanelor în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, constituit în conformitate cu dispoziţiile articolului 29 din Directiva 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

(7) Persoanele care urmează să fie protejate sunt cele ale căror date personale sunt prelucrate de către instituţiile sau organele comunitare indiferent de context, de exemplu pentru că persoanele menţionate mai sus sunt angajate de către aceste instituţii sau organe.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...