Back

Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 53/CE/2002, privind Catalogul comun al soiurilor de plante agricole Număr celex: 32002L0053

În vigoare de la 20.07.2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 37,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

(1) Avizul prezentat la 9 aprilie 2002 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

după consultarea Comitetului Economic şi Social,

întrucât:

(1) Directiva 70/457/CEE a Consiliului din 28 septembrie 1970 privind Catalogul comun al soiurilor de plante agricole a fost modificată substanţial în mai multe rânduri (2). Se impune, din motive de claritate şi raţionalitate, să se procedeze la codificarea directivei în cauză.

(2) Vezi anexa I, partea A.

(2) Producţia de seminţe şi material săditor agricol deţine un loc important în agricultura Comunităţii.

(3) Din acest motiv, Consiliul adoptă directive privind comercializarea seminţelor de sfeclă (2002/54/CE), a seminţelor de plante furajere (66/401/CEE), a seminţelor de cereale (66/402/CEE), a cartofilor de sămânţă (2002/56/CE), respectiv a seminţelor de plante oleaginoase şi pentru fibră (2002/57/CE).

(4) Este necesar să se elaboreze un catalog comun al soiurilor. Acest catalog nu poate fi întocmit decât pe baza cataloagelor naţionale.

(5) Trebuie, prin urmare, ca toate statele membre să elaboreze unul sau mai multe cataloage naţionale cu soiurile admise la certificare şi comercializare pe teritoriul lor.

(6) Aceste cataloage trebuie elaborate conform unor norme unificate, pentru ca soiurile admise să fie distincte, stabile şi suficient de omogene şi să posede o valoare culturală şi de utilizare satisfăcătoare.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...