Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 676 de autorizare a României să aplice în continuare o măsură specială de derogare de la articolul 193 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (2013/676/UE) Număr celex: 32013D0676

În vigoare de la 27.11.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, în special articolul 395 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1) Prin scrisoarea înregistrată la Secretariatul General al Comisiei la 13 martie 2013, România a solicitat autorizarea prelungirii unei măsuri speciale de derogare de la articolul 193 din Directiva 2006/112/CE, în ceea ce priveşte furnizarea de produse din lemn.

(2) În conformitate cu articolul 395 alineatul (2) al doilea paragraf din Directiva 2006/112/CE, Comisia a informat celelalte state membre, prin scrisoarea din 17 iunie 2013, cu privire la solicitarea depusă de România. Printr-o scrisoare datată 18 iunie 2013, Comisia a informat România că dispune de toate informaţiile pe care le consideră necesare pentru analizarea solicitării.

(3) Articolul 193 din Directiva 2006/112/CE prevede, ca regulă generală, că persoana impozabilă care furnizează bunurile sau serviciile este obligată la plata taxei pe valoarea adăugată (TVA) către autorităţile fiscale.

(4) Decizia de punere în aplicare 2010/583/UE a Consiliului a autorizat România să aplice o măsură de derogare în temeiul articolului 395 din Directiva 2006/112/CE, în scopul de a desemna destinatarul drept persoana obligată la plata TVA în cazul furnizării de produse din lemn.

(5) Înainte de autorizarea anterioară referitoare la aplicarea taxării inverse pentru livrările de lemn, România s-a confruntat cu probleme pe piaţa lemnului din cauza naturii pieţei şi a întreprinderilor implicate. În acest sector există un număr mare de întreprinderi mici pe care autorităţile române le controlează cu dificultate. Desemnarea destinatarului drept persoana obligată la plata TVA are ca efect, potrivit autorităţilor române, prevenirea evaziunii şi a fraudei fiscale în acest sector şi rămâne justificată.

(6) Măsura este proporţională cu obiectivele urmărite, deoarece nu se intenţionează aplicarea sa generală, ci numai pentru operaţiuni specifice într-un sector în care există probleme considerabile de evaziune sau de fraudă fiscală.

(7) Măsura nu ar trebui, în opinia Comisiei, să aibă niciun impact negativ asupra prevenirii fraudei din sectorul comerţului cu amănuntul sau din alte sectoare sau în alte state membre.

(8) Autorizaţia ar trebui să fie limitată în timp până la 31 decembrie 2016.

(9) În cazul în care România solicită o nouă prelungire după 2016, se transmite Comisiei un nou raport însoţit de solicitarea de prelungire cel târziu până la 1 aprilie 2016. Având în vedere experienţa dobândită până la data respectivă, ar trebui efectuată o evaluare pentru a se stabili dacă derogarea se justifică în continuare.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...