Back

Comitetul Ambasadorilor ACP-UE

Decizia nr. 5/2013 privind statutul Centrului tehnic pentru cooperare agricolă şi rurală (CTA) (2013/667/UE) Număr celex: 32013D0667

În vigoare de la 19.11.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMITETUL AMBASADORILOR ACP-UE,

având în vedere Acordul de parteneriat între membrii grupului statelor din Africa, zona Caraibilor şi Pacific, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000, astfel cum a fost modificat pentru prima dată la Luxemburg la 25 iunie 2005 şi modificat pentru a doua oară la Ouagadougou la 22 iunie 2010 (denumit în continuare "Acordul ACP-UE"), în special articolul 3 alineatele (5) şi (6) din anexa III la acesta,

întrucât:

(1) A doua revizuire a Acordului ACP-UE a modificat anexa III a acestuia pentru a revizui misiunea încredinţată Centrului tehnic pentru cooperare agricolă şi rurală (CTA) şi pentru a clarifica şi a consolida guvernanţa acestor organisme, în special supravegherea efectuată de către Comitetul ambasadorilor şi responsabilităţile Comitetului executiv.

(2) Decizia nr. 2/2010 a Consiliului de miniştri ACP-UE dispune aplicarea cu titlu provizoriu a celei de a doua modificări a acordului ACP-UE începând cu 31 octombrie 2010.

(3) Drept urmare, statutul Centrului tehnic pentru cooperare agricolă şi rurală (CTA) (denumit în continuare "Centrul") ar trebui modificat în consecinţă.

(4) În conformitate cu articolul 3 alineatul (5) din anexa III la Acordul ACP-UE, Comitetul ambasadorilor stabileşte statutul Centrului. Prin urmare, este oportun ca Comitetul ambasadorilor să adopte o decizie în acest sens,

DECIDE:

Articol unic

Se adoptă Statutul Centrului tehnic pentru cooperare agricolă şi rurală (CTA) anexat la prezenta decizie.

Uniunea Europeană şi statele ACP au obligaţia, fiecare în măsura în care este vizat, de a lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei decizii.

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 7 noiembrie 2013.

Pentru Comitetul ambasadorilor ACP-UE
Preşedintele
R. KAROBLIS

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...