Back

Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 646/UE/2013 privind măsuri suplimentare temporare legate de operaţiunile de refinanţare din Eurosistem şi eligibilitatea colateralului (BCE/2013/36) Număr celex: 32013D0646

În vigoare de la 12.11.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 127 alineatul (2) prima liniuţă,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene, în special articolul 3.1 prima liniuţă şi articolele 12.1, 14.3 şi 18.2,

având în vedere Orientarea BCE/2011/14 din 20 septembrie 2011 privind instrumentele şi procedurile de politică monetară ale Eurosistemului (1) şi Decizia BCE/2013/6 din 20 martie 2013 privind regulile aplicabile utilizării drept colateral pentru operaţiunile de politică monetară din Eurosistem a obligaţiunilor bancare neacoperite utilizate în scopuri proprii şi garantate de stat (2),

(1) JO L 331, 14.12.2011, p. 1.

(2) JO L 95, 5.4.2013, p. 22.

având în vedere Orientarea BCE/2013/4 din 20 martie 2013 privind măsuri suplimentare temporare legate de operaţiunile de refinanţare din Eurosistem şi eligibilitatea colateralului şi de modificare a Orientării BCE/2007/9 (3) şi Decizia BCE/2013/22 din 5 iulie 2013 privind măsurile temporare referitoare la eligibilitatea instrumentelor de natura datoriei tranzacţionabile emise sau garantate pe deplin de Republica Cipru (4),

(3) JO L 95, 5.4.2013, p. 23.

(4) JO L 195, 18.7.2013, p. 27.

întrucât:

(1) În temeiul articolului 18.1 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene, Banca Centrală Europeană (BCE) şi băncile centrale naţionale ale statelor membre a căror monedă este euro (denumite în continuare "BCN") pot desfăşura operaţiuni de creditare cu instituţiile de credit şi cu alţi participanţi pe piaţă pe baza unor garanţii corespunzătoare. Condiţiile standard în care BCE şi BCN sunt pregătite să participe la operaţiuni de creditare, inclusiv criteriile în temeiul cărora este stabilită eligibilitatea colateralului pentru operaţiunile de creditare din Eurosistem, sunt prevăzute în anexa I la Orientarea BCE/2011/14, care a fost ajustată prin Decizia BCE/2013/6 în ceea ce priveşte regulile privind utilizarea drept colateral pentru operaţiunile de politică monetară din Eurosistem a obligaţiunilor bancare neacoperite utilizate în scopuri proprii şi garantate de stat.

(2) În temeiul punctului 1.6 din anexa I la Orientarea BCE/2011/14, Consiliul guvernatorilor poate schimba, în orice moment, instrumentele, condiţiile, criteriile şi procedurile de executare a operaţiunilor de politică monetară din Eurosistem.

(3) Orientarea BCE/2013/4 şi Decizia BCE/2013/22 au stabilit măsuri suplimentare temporare referitoare la eligibilitatea colateralului pentru operaţiunile de creditare din Eurosistem.

(4) La 17 iulie 2013, Consiliul guvernatorilor a decis să-şi consolideze în continuare cadrul de control al riscurilor, prin ajustarea criteriilor de eligibilitate şi a marjelor de ajustare aplicate colateralului acceptat în operaţiunile de politică monetară din Eurosistem şi prin adoptarea anumitor măsuri suplimentare pentru îmbunătăţirea coerenţei generale a cadrului şi a punerii în practică a acestuia. Unele dintre aceste decizii afectează măsurile suplimentare temporare legate de operaţiunile de refinanţare din Eurosistem şi eligibilitatea colateralului prevăzute în Orientarea BCE/2013/4, în special marjele de ajustare a valorii şi dispoziţiile privind continuitatea administrării datoriei aplicabile titlurile garantate cu active acceptate în baza acesteia.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...