Back

Comisia Europeană

Decizia nr. 641/UE/2013 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru toalete cu apă şi pisoare [notificată cu numărul C(2013) 7317] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32013D0641

În vigoare de la 09.11.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică (1), în special articolul 8 alineatul (2),

(1) JO L 27, 30.1.2010, p. 1.

după consultarea Comitetului Uniunii Europene pentru etichetarea ecologică,

întrucât:

(1) În temeiul Regulamentului (CE) nr. 66/2010, eticheta ecologică a UE poate fi acordată produselor care au un impact redus asupra mediului pe durata întregului lor ciclu de viaţă.

(2) Regulamentul (CE) nr. 66/2010 prevede stabilirea unor criterii specifice de acordare a etichetei ecologice a UE pe categorii de produse.

(3) Întrucât consumul de apă contribuie semnificativ la impactul global al clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale asupra mediului, este oportun să se stabilească criterii de acordare a etichetei ecologice a UE grupului de produse "toalete cu apă şi pisoare". Criteriile trebuie să promoveze, în special, produse eficiente din punctul de vedere al consumului de apă, care contribuie la reducerea consumului de apă şi la obţinerea de beneficii conexe, precum reducerea consumului de energie.

(4) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 16 din Regulamentul (CE) nr. 66/2010,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1) Grupul de produse "toalete cu apă şi pisoare" include: echipamente de toaletă cu apă şi echipamente de pisoar, astfel cum sunt definite la articolul 2. Grupul de produse cuprinde produse de uz casnic şi necasnic.

(2) Următoarele produse sunt excluse din grupul de produse "toalete cu apă şi pisoare":

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...