Back

Comisia Europeană

Decizia nr. 640/UE/2013 privind înfiinţarea Infrastructurii europene de cercetare translaţională avansată în medicină sub forma unui consorţiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (EATRIS ERIC) Număr celex: 32013D0640

În vigoare de la 08.11.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 723/2009 al Consiliului din 25 iunie 2009 privind cadrul juridic comunitar aplicabil unui consorţiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (ERIC) (1), în special articolul 6 alineatul (1) litera (a),

(1) JO L 206, 8.8.2009, p. 1.

întrucât:

(1) Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Estonia, Republica Italiană, Regatul Ţărilor de Jos şi Republica Finlanda au solicitat Comisiei să înfiinţeze Infrastructura europeană de cercetare translaţională avansată în medicină sub forma unui consorţiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (European Advanced Translational Research Infrastructure in Medicine, European Research Infrastructure Consortium - EATRIS ERIC). Iniţial, Regatul Spaniei şi Republica Franceză vor participa la EATRIS ERIC ca observatori.

(2) Regatul Ţărilor de Jos au fost alese de Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Estonia, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană şi Republica Finlanda ca stat membru-gazdă al EATRIS ERIC.

(3) Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului înfiinţat în temeiul articolului 20 din Regulamentul (CE) nr. 723/2009,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1) Se înfiinţează, pentru Infrastructura europeană de cercetare translaţională avansată în medicină, un consorţiu pentru o infrastructură europeană de cercetare, denumit EATRIS ERIC.

(2) Statutul EATRIS ERIC este prezentat în anexă. El este actualizat continuu şi este pus la dispoziţia publicului pe siteul de internet al EATRIS ERIC şi la sediul său central.

(3) Elementele esenţiale ale statutului EATRIS ERIC, a căror modificare necesită aprobarea Comisiei în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 723/2009, sunt prezentate la articolele 1, 2, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28 şi 29.

Articolul 2

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...