Back

Comisia Europeană

Decizia nr. 638/UE/2013 privind cerinţele esenţiale pentru echipamentele de radiocomunicaţii maritime destinate utilizării pe navele care nu intră sub incidenţa Convenţiei SOLAS şi participării la Sistemul mondial pentru caz de sinistru şi pentru siguranţa navigaţiei pe mare (GMDSS) [notificată cu numărul C(2013) 5185] Număr celex: 32013D0638

În vigoare de la 27.11.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 1999/5/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 martie 1999 privind echipamentele hertziene şi echipamentele terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea reciprocă a conformităţii acestora(1), în special articolul 3 alineatul (3) litera (e),

(1) JO L 91, 7.4.1999, p. 10.

întrucât:

(1) O serie de state membre aplică sau intenţionează să aplice principii şi norme de siguranţă comune privind echipamentele de radiocomunicaţii de pe navele pentru care Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (Convenţia SOLAS) nu se aplică (denumite în continuare "navele care nu intră sub incidenţa Convenţiei SOLAS").

(2) Armonizarea serviciilor de radiocomunicaţii trebuie să contribuie la creşterea siguranţei navigaţiei pe navele care nu intră sub incidenţa Convenţiei SOLAS, în special în caz de naufragiu şi condiţii meteorologice nefavorabile.

(3) Circulara 803 a Comitetului pentru siguranţa maritimă (CSM) privind participarea navelor care nu intră sub incidenţa Convenţiei SOLAS la Sistemul mondial pentru caz de sinistru şi pentru siguranţa navigaţiei pe mare (GMDSS) şi Rezoluţia CSM.131 (75) a Organizaţiei Maritime Internaţionale (OMI) fac apel la state să aplice liniile directoare privind participarea navelor care nu intră sub incidenţa Convenţiei SOLAS la GMDSS şi îndeamnă statele să dispună aplicarea anumitor caracteristici ale GMDSS la echipamentele de radiocomunicaţii destinate utilizării pe toate navele.

(4) Regulamentele Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor referitoare la radiocomunicaţii indică frecvenţele destinate utilizării de către GMDSS. Toate echipamentele de radiocomunicaţii care funcţionează pe frecvenţele respective şi care sunt destinate utilizării în caz de naufragiu ar trebui să fie compatibile cu utilizarea dată acestor frecvenţe şi ar trebui să ofere o garanţie rezonabilă de bună funcţionare în caz de naufragiu.

(5) Este necesar să se clarifice că Decizia 2004/71/CE a Comisiei din 4 septembrie 2003 privind cerinţele esenţiale pentru echipamentele de radiocomunicaţii maritime destinate utilizării pe navele care nu intră sub incidenţa Convenţiei SOLAS şi participării la Sistemul mondial pentru caz de sinistru şi pentru siguranţa navigaţiei pe mare (GMDSS)(2) se aplică pentru echipamentele GMDSS destinate utilizării pe toate navele care nu intră sub incidenţa Convenţiei SOLAS şi care nu sunt reglementate de Directiva 96/98/CE a Consiliului din 20 decembrie 1996 privind echipamentele maritime(3).

(2) JO L 16, 23.1.2004, p. 54.

(3) JO L 46, 17.2.1997, p. 25.

(6) Punerea în aplicare a cerinţelor care trebuie îndeplinite de echipamentele GMDSS destinate navelor care nu intră sub incidenţa Convenţiei SOLAS ar trebui să fie consecventă în toate statele membre şi în conformitate cu liniile directoare pertinente emise de OMI.

(7) Dat fiind numărul de modificări care urmează a fi aduse Deciziei 2004/71/CE, respectiva decizie ar trebui să fie înlocuită, din motive de claritate.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...