Back

Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 51/2013 de stabilire a unor cerinţe de protecţie a sănătăţii populaţiei în ceea ce priveşte substanţele radioactive din apa destinată consumului uman Număr celex: 32013L0051

În vigoare de la 07.11.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice, în special articolele 31 şi 32,

având în vedere propunerea Comisiei Europene, elaborată în urma avizului unui grup de personalităţi desemnate de Comitetul Ştiinţific şi Tehnic dintre experţii ştiinţifici ai statelor membre, în conformitate cu articolul 31 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European (1),

(1) JO C 24, 28.1.2012, p. 122.

după consultarea Parlamentului European,

întrucât:

(1) Ingerarea de apă este una dintre căile de introducere a substanţelor radioactive în organismul uman. În conformitate cu Directiva 96/29/Euratom a Consiliului (2), expunerea publicului larg la practici care implică un risc datorat radiaţiilor ionizante trebuie să fie menţinută la nivelul cel mai scăzut ce poate fi atins în mod rezonabil.

(2) Directiva 96/29/Euratom a Consiliului din 13 mai 1996 de stabilire a normelor de securitate de bază privind protecţia sănătăţii lucrătorilor şi a populaţiei împotriva pericolelor prezentate de radiaţiile ionizante (JO L 159, 29.6.1996, p. 1).

(2) Având în vedere importanţa calităţii apei destinate consumului uman pentru sănătatea umană, este necesar să se stabilească, la nivel comunitar, standarde de calitate cu funcţie de indicator şi să se asigure controlul respectării acestor standarde.

(3) Directiva 98/83/CE a Consiliului (3) stabileşte parametri indicatori referitori la substanţele radioactive în anexa I, partea C, precum şi dispoziţii conexe privind controlul în anexa II. Totuşi, aceşti parametri intră sub incidenţa normelor de bază definite la articolul 30 din Tratatul Euratom.

(3) Directiva 98/83/CE a Consiliului din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate consumului uman (JO L 330, 5.12.1998, p. 32).

(4) Prin urmare, cerinţele privind controlul nivelurilor de substanţe radioactive în apa destinată consumului uman ar trebui adoptate în cadrul unei legislaţii specifice care să asigure uniformitatea, coerenţa şi exhaustivitatea legislaţiei privind protecţia împotriva radiaţiilor în temeiul Tratatului Euratom.

(5) Întrucât Comunitatea deţine competenţa de adoptare a normelor de securitate de bază privind protecţia sănătăţii lucrătorilor şi a populaţiei împotriva pericolelor care rezultă din radiaţiile ionizante, dispoziţiile prezentei directive le înlocuiesc pe cele ale Directivei 98/83/CE în ceea ce priveşte cerinţele de protecţie a sănătăţii populaţiei cu privire la substanţele radioactive din apa destinată consumului uman.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...