Back

Comisia Europeană

Regulamentul nr. 1062/2013 privind formatul evaluării tehnice europene pentru produsele de construcţie Număr celex: 32013R1062

În vigoare de la 03.11.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului(1), în special articolul 26 alineatul (3),

(1) JO L 88, 4.4.2011, p. 5.

după consultarea Comitetului permanent pentru construcţii,

întrucât:

(1) Evaluarea tehnică europeană este necesară pentru a permite unui fabricant al unui produs pentru construcţii să întocmească o declaraţie de performanţă pentru un produs pentru construcţii care nu este acoperit sau care nu este acoperit integral de un standard armonizat.

(2) Articolul 26 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011 stabileşte cerinţele privind conţinutul evaluării tehnice europene. Întrucât principiile pentru controlul producţiei în fabrică aplicabil sunt prevăzute în respectivul document de evaluare european (DEE), evaluarea tehnică europeană ar trebui să conţină numai acele detalii tehnice considerate necesare de aceste principii din DEE care urmează să fie definite la acest nivel pentru punerea în aplicare a sistemului de evaluare a performanţei şi de verificare a constanţei acesteia.

(3) Prezentarea descrierii tehnice a produsului în cauză ar trebui să fie definită într-o manieră suficient de flexibilă în formatul de evaluare tehnică europeană, având în vedere marea varietate de produse pentru construcţii în cauză.

(4) De asemenea, ar trebui să se permită o marjă suficientă de flexibilitate pentru prezentarea performanţei produsului în evaluarea tehnică europeană, pentru a permite fabricantului să declare în mod coerent şi precis aceste performanţe în declaraţia sa de performanţă care se bazează pe evaluarea respectivă.

(5) Pentru a proteja caracterul confidenţial al informaţiilor tehnice privind produsul, fabricantul ar trebui să poată indica organismului de evaluare tehnică competent părţile din descrierea produsului care sunt confidenţiale şi nu pot fi publicate împreună cu evaluarea tehnică europeană. Informaţiile confidenţiale ar trebui să fie incluse în anexe separate de cele ale evaluării tehnice europene.

(6) Pentru a spori eficienţa pieţei interne şi a competitivităţii sectorului european al construcţiilor în ansamblu, evaluările tehnice europene ar trebui să poată fi emise cât mai curând posibil pentru fabricanţii care le solicită,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...