Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 531/UE/2013 prin care se acordă României asistenţă financiară preventivă pe termen mediu din partea Uniunii Număr celex: 32013D0531

În vigoare de la 29.10.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 332/2002 al Consiliului (1) din 18 februarie 2002 de înfiinţare a unui mecanism de asistenţă financiară pe termen mediu pentru balanţele de plăţi ale statelor membre, în special articolul 3 alineatul (2),

(1) JO L 53, 23.2.2002, p. 1.

având în vedere propunerea Comisiei formulată după consultarea Comitetului economic şi financiar,

întrucât:

(1) Prin Decizia 2013/532/UE (2), Consiliul a decis să acorde asistenţă reciprocă României.

(2) JO L 286, 29.10.2013, p. 4.

(2) Asistenţa financiară preventivă pe termen mediu acordată României în cadrul mecanismului pentru balanţa de plăţi destinat statelor membre este adecvată în condiţiile actuale, caracterizate de instabilitatea fluxurilor de capital care afectează în special pieţele emergente, de riscuri care afectează scenariul macroeconomic şi de vulnerabilităţi persistente în sectorul bancar. Deşi România nu intenţionează, în condiţiile actuale de piaţă, să solicite plata vreunei tranşe, asistenţa preventivă ar trebui să contribuie la consolidarea stabilităţii macroeconomice, bugetare şi financiare şi, prin continuarea reformelor structurale, la sporirea rezilienţei şi a potenţialului de creştere al economiei româneşti.

(3) În cazul în care se materializează riscurile negative, este posibil ca România să nu fie în măsură să îşi acopere nevoile de finanţare externă din resursele de finanţare disponibile. Aceste riscuri sunt asociate, printre altele, refinanţărilor importante care afectează datoria externă şi sectorul financiar, unei poziţii investiţionale nete cu un pronunţat caracter negativ şi efectelor de contagiune ale evoluţiilor negative din zona euro. Conform unui astfel de scenariu negativ, este posibil ca nevoile reziduale de finanţare să trebuiască să fie acoperite prin activarea asistenţei financiare preventive pe termen mediu.

(4) Este oportun să se acorde României asistenţă preventivă din partea Uniunii de până la 2 000 milioane EUR în cadrul mecanismului de asistenţă financiară pe termen mediu pentru balanţele de plăţi ale statelor membre, instituit prin Regulamentul (CE) nr. 332/2002. Această asistenţă ar trebui acordată în completarea sprijinului oferit de Fondul Monetar Internaţional (FMI) prin intermediul unui acord stand-by în valoare de 1 751,34 milioane DST (aproximativ 2 000 milioane EUR, 170 % din cota de participare a României la FMI) care a fost aprobat la 27 septembrie 2013 şi pe care autorităţile îl vor trata tot ca pe o asistenţă financiară preventivă pe termen mediu. Banca Mondială a pus la dispoziţie suma de 1 000 milioane EUR în cadrul unui împrumut pentru politici de dezvoltare cu opţiune de amânare a tragerii valabil până în decembrie 2015. Suplimentar, Banca Mondială va acorda în continuare asistenţa angajată anterior în valoare de 891 milioane EUR, din care suma de 514 milioane EUR nu a fost încă plătită.

(5) Asistenţa financiară preventivă pe termen mediu ar trebui să fie administrată de Comisie, care urmează să convină, împreună cu autorităţile din România, după consultarea Comitetului economic şi financiar (CEF), asupra condiţiilor specifice de politică economică de care depinde acordarea asistenţei respective. Aceste condiţii ar trebui să fie stabilite într-un memorandum de înţelegere.

(6) Având în vedere caracterul preventiv al asistenţei financiare pe termen mediu, România nu va solicita plata vreunei tranşe a împrumutului din partea Uniunii decât dacă apar dificultăţi legate de balanţa de plăţi curente sau de mişcările de capital. În cazul în care România solicită Comisiei finanţare, aceasta din urmă va lua o decizie, după consultarea CEF, în ceea ce priveşte activarea programului, precum şi valoarea tranşelor şi momentul în care acestea vor fi plătite. Condiţiile financiare detaliate legate de eventualele plăţi vor fi stabilite într-un acord privind mecanismul de împrumut preventiv.

(7) Asistenţa financiară preventivă pe termen mediu ar trebui să se acorde pentru a contribui la punerea în aplicare cu succes a programului guvernamental de politici economice şi sprijină, astfel, sustenabilitatea balanţei de plăţi a României,

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...