Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 532/UE/2013 prin care se acordă asistenţă reciprocă României Număr celex: 32013D0532

În vigoare de la 18.11.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 143,

având în vedere recomandarea Comisiei Europene formulată în urma consultării Comitetului economic şi financiar,

întrucât:

(1) România a pus în aplicare un program substanţial de reforme începând din 2009. În cadrul a două programe pentru balanţa de plăţi (BDP), România şi-a corectat în mare parte dezechilibrele macroeconomice externe. De asemenea, Decizia 2009/590/CE (1) privind existenţa unui deficit excesiv în România a fost abrogată de Consiliu la 21 iunie 2013 prin Decizia 2013/318/UE (2). Consolidarea bugetară ar trebui continuată în conformitate cu cerinţele Pactului de stabilitate şi de creştere în vederea îndeplinirii obiectivului pe termen mediu până în 2015. Guvernul a redobândit accesul deplin la finanţare pe pieţele financiare, iar cursul de schimb a rămas, în general, la un nivel stabil de la jumătatea anului 2009.

(1) Decizia 2009/590/CE a Consiliului din 7 iulie 2009 privind existenţa unui deficit excesiv în România (JO L 202, 4.8.2009, p. 48).

(2) Decizia 2013/318/UE a Consiliului din 21 iunie 2013 de abrogare a Deciziei Consiliului din 7 iulie 2009 privind existenţa unui deficit excesiv în România (JO L 173, 26.6.2013, p. 50).

(2) Stabilitatea macroeconomică şi financiară ar trebui consolidată prin urmărirea unor politici prudente. Reformele structurale lansate în cadrul programelor anterioare ar trebui continuate şi, dacă este cazul, consolidate, pentru a reduce vulnerabilităţile şi pentru a consolida baza necesară creşterii viitoare şi recuperării decalajului.

(3) Consiliul va examina cu regularitate politicile economice puse în aplicare de România, în special în contextul analizelor anuale privind programul de convergenţă actualizat al României şi punerea în aplicare a programului naţional de reformă, precum şi în cadrul evaluărilor regulate ale progreselor înregistrate de România în contextul raportului de convergenţă.

(4) Conform scenariului de bază al programului economic, nevoile brute totale de finanţare până la sfârşitul anului 2015 sunt acoperite integral, iar guvernul are în continuare acces la finanţare pe pieţele financiare, însă riscurile care planează asupra scenariului de bază justifică solicitarea de asistenţă financiară preventivă formulată de România, ca măsură de continuare a asistenţei acordate în temeiul Deciziilor 2009/458/CE (3) şi 2011/289/UE (4) ale Consiliului.

(3) Decizia 2009/458/CE a Consiliului din 6 mai 2009 privind acordarea de asistenţă reciprocă României (JO L 150, 13.6.2009, p. 6).

(4) Decizia 2011/289/UE a Consiliului din 12 mai 2011 privind acordarea de asistenţă reciprocă României (JO L 132, 12.5.2011, p. 28).

(5) Autorităţile române au solicitat asistenţă financiară din partea Uniunii şi a altor instituţii financiare internaţionale cu scopul de a sprijini sustenabilitatea balanţei de plăţi şi de a asigura menţinerea rezervelor valutare la un nivel prudent, chiar şi în condiţii economice neprielnice.

(6) În ciuda îmbunătăţirilor legate de contul curent, România rămâne vulnerabilă la volatilitatea cursului de schimb şi a fluxurilor de capital internaţionale. Într-un scenariu negativ, caracterizat de reducerea lichidităţilor în prezent abundente, ar putea apărea situaţii în care costurile de finanţare pentru România să cunoască o creştere şi, eventual, o creştere bruscă. În plus, evoluţiile negative din zona euro ar putea exercita noi presiuni asupra sectorului bancar. Vulnerabilităţile persistente justifică acordarea de asistenţă reciprocă din partea Uniunii,

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...