Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 532/UE/2013 prin care se acordă asistență reciprocă României
Număr celex: 32013D0532

În vigoare de la 18.11.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 143,

având în vedere recomandarea Comisiei Europene formulată în urma consultării Comitetului economic și financiar,

întrucât:

(1) România a pus în aplicare un program substanțial de reforme începând din 2009. În cadrul a două programe pentru balanța de plăți (BDP), România și-a corectat în mare parte dezechilibrele macroeconomice externe. De asemenea, Decizia 2009/590/CE (1) privind existența unui deficit excesiv în România a fost abrogată de Consiliu la 21 iunie 2013 prin Decizia 2013/318/UE (2). Consolidarea bugetară ar trebui continuată în conformitate cu cerințele Pactului de stabilitate și de creștere în vederea îndeplinirii obiectivului pe termen mediu până în 2015. Guvernul a redobândit accesul deplin la finanțare pe piețele financiare, iar cursul de schimb a rămas, în general, la un nivel stabil de la jumătatea anului 2009.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...