Back

Comisia Europeană

Decizia nr. 516/2010 privind măsura C 40/07 (ex NN 48/07) pusă în aplicare de România în favoarea ArcelorMittal Tubular Products Roman S.A. (fosta Petrotub Roman S.A.) [notificată cu numărul C(2010) 4492] (Numai versiunea în limba română este autentică) (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32013D0516

În vigoare de la 22.10.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 108 alineatul (2) primul paragraf,

având în vedere Acordul privind Spaţiul Economic European, în special articolul 62 alineatul (1) litera (a),

având în vedere dispoziţiile din anexa VII şi apendicele A la anexa VII la Protocolul privind măsurile tranzitorii la Tratatul de aderare a României,

după ce a invitat părţile interesate să îşi prezinte observaţiile în conformitate cu dispoziţia sau dispoziţiile menţionate anterior (1) şi având în vedere observaţiile acestora,

(1) JO C 287, 29.11.2007, p. 29.

întrucât:

I. PROCEDURĂ

(1) Prin scrisoarea din 2 februarie 2007, Comisia i-a solicitat României să furnizeze informaţii privind scutirile de la plata datoriilor publice şi reeşalonarea datoriilor publice pentru Petrotub Roman S.A. (denumită în continuare "Petrotub"), în contextul privatizării sale din 2003 (în urma privatizării, întreprinderea a fost redenumită Mittal Steel Roman, iar apoi ArcelorMittal Tubular Products Roman S.A. (2) - denumită în continuare "AM Roman").

(2) Petrotub a fost achiziţionată în 2003 de LNM Holdings, iar aceasta din urmă a fuzionat în 2004 cu ISPAT International, formând grupul Mittal Steel. În 2006, Mittal Steel a fuzionat cu Arcelor, formând grupul ArcelorMittal. Din 31 decembrie 2009, Arcelor-Mittal Tubular Products Holding B.V. Rotterdam NLD deţine o cotă de 69,7684% din ArcelorMittal Tubular Products Roman S.A.

(2) Prin scrisoarea din 25 septembrie 2007, Comisia a informat România că a decis iniţierea procedurii stabilite la articolul 108 alineatul (2) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (3) în legătură cu posibilul ajutor acordat în privatizarea Petrotub. Această decizie s-a publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (4). Comisia a invitat părţile interesate să îşi prezinte observaţiile cu privire la măsura în cauză.

(3) De la 1 decembrie 2009, articolele 87 şi 88 din Tratatul CE au devenit articolele 107 şi, respectiv, 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ("TFUE"). Cele două seturi de dispoziţii sunt în esenţă identice. În sensul prezentei decizii, trimiterile la articolele 107 şi 108 din TFUE ar trebui înţelese ca trimiteri la articolele 87 şi respectiv 88 din Tratatul CE, în funcţie de situaţie.

(4) A se vedea nota de subsol 1 de mai sus.

(3) România şi-a prezentat observaţiile prin scrisoarea din 26 noiembrie 2007, înregistrată în aceeaşi zi. Prin scrisorile din 28 ianuarie 2008, înregistrate la 29 ianuarie 2008, ArcelorMittal (întreprinderea mamă) şi AM Roman (filiala în cauză) şi-au prezentat observaţiile, care au fost comunicate României la 12 februarie 2008. România a răspuns prin scrisoarea din 11 martie 2008, înregistrată în aceeaşi zi.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...